Alla ni som nu utbildat ett par år kommer säkert ihåg hur övermäktig rollen som utbildare kunde kännas när ni första gångerna stod på golvet framför – i vissa fall – uppemot 35 studerande. Och säkerligen kan den känslan komma över er även om ni nu sitter på långt mycket mer rutin och strategi kring hur man kan parera studerandes frågor och önskningar de timmar man befinner sig på golvet.

Jag och Jeanette försöker i största möjliga mån komma med tips och idéer kring hur olika situationer kan hanteras. Vi har ju en guldgruva av erfarenhet ifrån alla de dialoger vi har med er, som står därute på golvet och dagligen och försöker leverera den absolut bästa kursen just den klassen fått ta del av!

Här nedan är några av de tips Jeanette häromveckan delade med sig av i en situation då vår utbildare kände att hon inte ens fick andrum nog för att äta och återhämta sig.

Time-blocka

Ge studerande en specifik tid (t ex en halvtimme) under vilken de ska arbeta med att lösa uppgifter. Uppmana dem att arbeta i grupp och fråga varandra om de kör fast. Halvvägs igenom kan du välja om du vill gå runt och fånga frågor eller om du istället går igenom uppgifterna tillsammans med klassen efter den utsatta tiden. Det ger dig tid att vila hjärnan lite och få en paus eller tid att hinna titta på uppgifterna själv, eller kanske planera framåt.

Involvera de studerande

Låt de redovisa uppgifter inför klassen så att de kan vara med i utlärningsprocessen. Du spar på så sätt energi och kan coacha dem när de redovisar men även be andra studerande att hjälpa till och ge input.

Studerandes kompetens

Utnyttja den kompetens du ser i klassrummet! Låt de som kan mer hjälpa de som kan mindre. Istället för att de som redan kan ska “skena iväg” framåt så kan du befästa deras kunskap ytterligare genom att använde dem i undervisningen. Det gäller alltifrån att be dem förklara ett begrepp till att hjälpa bänkkamraten. Eller varför inte, om det är något som klassen har svårt att greppa, fråga om någon annan har en alternativ förklaring!

De som har bråttom

Vi ser ofta att just de studerande som kanske har kompetens med sig in i utbildningen driver på tempot och ställer krav på fler eller svårare uppgifter. Här är det viktigt att påminna studerande som vill göra uppgifter som ligger längre fram om att NU är vi HÄR och då är det det vi fokuserar på. Det andra kommer vi till sen. Har du tips och uppgifter till de som vill gå vidare så är det på deras eget ansvar och det ska inte ta av den tiden som klassen behöver för att lära sig det som står i planeringen.

Raster och luncher

Se till att du får rast och lunch och att studerande inte tar denna tid i anspråk. Det är jätteviktigt. Ofta så kommer studerande fram med frågor då ni tar paus. Ge istället utrymme för detta i anslutning till t ex lunch eller dagens avslut genom att avsätta t ex 15 minuter till frågor innan du släpper dem.

Nyttja tiden

Blir du ofta sittandes på kvällen för att planera nästa dag? Prova att sitta kvar en stund vid slutet dagen för att planera det som behövs inför nästa pass. På så sätt minskar du startsträckan samtidigt som du nyttjar din känsla för klassen efter dagen och kan justera planen om den behövs.

 

Har du några andra tips på hur du hanterar tuffa situationer i klassrummet? Dela gärna med dig i kommentarsfältet nedan!