Published On: februari 25th, 2022Categories: För anordnare, För utbildareTags: , , ,

Att som utbildare skapa en god dialog med klassen redan tidigt i kursen bäddar ofta för en bättre leverans och nöjdare studerande! Ett sätt att skapa en ingång till god feedbackdialog är genom att relativt tidigt i kursen, kanske redan dag två eller tre, genomföra en liten koll av hur klassen uppfattar saker och ting.

Vi ser att det kan skilja sig mycket mellan olika skolor och klasser. Vissa är bara nöjda medan andra kanske är lite knepigare. Vi ser därför gärna att våra konsulter genomför utvärderingen som kallas Två stjärnor och en önskan, eller helt enkelt 2+1, med klassen. Tanken är att fånga studerandes tankar och feedback tidigt i en kurs, istället för när kursen är slut och man inte längre kan göra något åt eventuella brister.

Vad det hela går ut på, är att de studerande får ge feedback till dig som utbildare i form av två saker de uppskattar eller tycker är bra och en sak de skulle önska var annorlunda eller som behöver förbättras. Bäst är att genomföra utvärderingen relativt tidigt i kursen, på andra eller tredje dagen. Om du har en lång kurs är det inte fel att fråga klassen om de vill göra utvärderingen flera gånger.

Eftersom du nu har bjudit in till en feedbackdialog kommer de studerande att ha lättare att tala med dig om det är något de inte tycker är bra. Stäm gärna av efter varje lektion om de upplever att de förändringar du gjort fungerar, eller om det finns något annat de vill ta upp.

Normalt sett görs den här utvärderingen direkt i klassrum, men i och med att mycket undervisning sker online idag så har vi även skapat en variant där du gör den i realtid online. Du hittar båda varianterna här nedan.

Platsundervisning

Vi rekommenderar att du använder post-it lappar i två olika färger – en för bra saker och en för förbättringar. Förslagsvis delar du ut en av varje till samtliga studerande i anslutning till en rast. Be dem sätta upp lapparna på tavlan i två kluster när de skrivit ner sina synpunkter.

Analys & Uppföljning

När lektionen börjar igen tittar ni tillsammans igenom alla lappar. Oftast ser du ganska tydligt ett mönster vad studerade uppskattar och vad de önskar du skulle kunna göra annorlunda. Såsom “bra och tydligt material”, “kul exempel från verkligheten”, “du får gärna prata högre”, “vi behöver fler raster/bensträckare”.
Tacka för att de tog sig tid att ge dig feedback. Lyft vad de uppskattar. “Jag förstår att ni gillar det material jag delar ut och att jag har många bra exempel från verkligheten.” ” Jag förstår att ni behöver fler raster och att teoripassen blir för långa mellan varven. Mitt förslag är att vi gör följande… Vad tycker ni?”

Dokumentation

Vi rekommenderar att du fotar av de två klusterna med post-it lappar. Ladda gärna upp dessa på lärplattformen så att de studerande kan gå tillbaka och titta på dem. Kolla med utbildningsledaren om hen vill ta del av det som kommit fram.

Distansundervisning

När man undervisar på distans så använder man ett så kallat digitalt responsverktyg. Det finns ett flertal olika på marknaden och några av de vanligaste är Kahoot och Mentimeter. Här tittar vi på Mentimeter.

www.mentimeter.com kan du skapa ett gratiskonto och skapa utvärderingen med hjälp av två slides som du skapar innan lektionen.

På den första skriver du: Två saker du uppskattar eller tycker är bra med kursen:
Och på den andra: En sak du skulle önska var annorlunda eller som behöver förbättras:

När du sedan vill genomföra utvärderingen så trycker du på Present uppe i högra hörnet var efter du delar din skärm. De studerande går nu in på www.menti.com och slår där in den sifferkod som står längst upp på den presentation du delar. De kan antingen använda dator eller mobiltelefon till detta.

Svaren de ger presenteras direkt på din skärm och alla se vad som skrivs men inte vem som skriver vad.

I dialog med klassen, eller genom att titta på siffran som anges längst ner i högra hörnet som anger antal svarande väljer du när du ska bläddra till fråga två. Detta gör du genom att använda piltangenterna på ditt tangentbord.

Analys & Återkoppling

När alla svarat på de båda frågorna så backar du till första sliden och kan utifrån svaren direkt föra ett samtal kring det de studerande skrivit.

Dokumentation

Efteråt kan du välja att ladda hem resultatet som pdf. Vill du återanvända utvärderingen så föreslår vi att du skapar en kopia på underlaget och namnger varje utvärdering efter skola/klass. På så sätt kan du alltid gå tillbaka och se hur dina olika kurser gått.

Ladda gärna upp dessa på lärplattformen så att de studerande kan gå tillbaka och titta på dem. Kolla med utbildningsledaren om hen vill ta del av det som kommit fram.

Kommentera gärna vad du tycker om detta sätt att skapa en närmre dialog med klassen och om du upplever att det ger resultat.

Missa inte

För dig som
STUDERAR

Till tipsen!

För dig som
UTBILDAR

Till tipsen!

För dig som
ANORDNAR

Till tipsen!
följ oss