Att som utbildare skapa en god dialog med klassen redan tidigt i kursen bäddar ofta för en bättre leverans och nöjdare studerande! Ett sätt att skapa en ingång till god feedbackdialog är genom att kanske redan dag två eller tre, genomföra en liten koll av hur klassen uppfattar saker och ting.

Vi ser att det kan skilja sig mycket mellan olika skolor och klasser. Vissa är bara nöjda medan andra kanske är lite knepigare. Vi ser därför gärna att våra konsulter genomför utvärderingen som kallas 2 stjärnor och 1 önskan, eller helt enkelt 2+1, med klassen. Tanken är att fånga studerandes tankar och feedback tidigt i en kurs, istället för när kursen är slut och man inte längre kan göra något åt eventuella brister. Håller du i en längre kurs så kan de ibland var bra att hålla flera sådana här avstämningar under kursens gång.

Vad det hela går ut på, är att de studerande får ge feedback till dig som utbildare i form av två saker de uppskattar eller tycker är bra och en sak de skulle önska var annorlunda eller som behöver förbättras. Bäst är att genomföra utvärderingen relativt tidigt i kursen, på andra eller tredje dagen. Om du har en lång kurs är det inte fel att fråga klassen om de vill göra utvärderingen flera gånger.

Eftersom du nu har bjudit in till en feedbackdialog kommer de studerande att ha lättare att tala med dig om det är något de inte tycker är bra. Stäm gärna av efter varje lektion om de upplever att de förändringar du gjort fungerar, eller om det finns något annat de vill ta upp.

Så här gör du

Oavsett om du undervisar på distans eller i klassrum så är det lättast är att använda ett så kallat digitalt responsverktyg. Det finns ett flertal olika på marknaden och några av de vanligaste är Kahoot och Mentimeter. Här tittar vi på Mentimeter.

Börja med att skapa ett gratiskonto och förbered utvärderingen med hjälp av två slides som du skapar innan lektionen.

På den första skriver du: Två saker du uppskattar eller tycker är bra med kursen:
Och på den andra: En sak du skulle önska var annorlunda eller som behöver förbättras:

När du sedan vill genomföra utvärderingen så trycker du på Present uppe i högra hörnet vart efter du delar din skärm. De studerande går nu in på www.menti.com och slår där in den sifferkod som står längst upp på presentationen du delar. De kan antingen använda dator eller mobiltelefon till detta.

Svaren de ger presenteras direkt på din skärm och alla se vad som skrivs men inte vem som skriver vad.

I dialog med klassen, eller genom att titta på siffran som anges längst ner i högra hörnet som anger antal svarande väljer du när du ska bläddra till fråga två. Detta gör du genom att använda piltangenterna på ditt tangentbord.

Analys & Återkoppling

När alla svarat på de båda frågorna så backar du till första sliden och kan utifrån svaren direkt föra ett samtal kring feedbacken de studerande givit.

2+1
2+1
Dokumentation

Efteråt kan du välja att ladda hem resultatet som pdf. Vill du återanvända utvärderingen så föreslår vi att du skapar en kopia på underlaget och namnger varje utvärdering efter skola/klass. På så sätt kan du alltid gå tillbaka och se hur dina olika kurser gått.

Ladda gärna upp dessa på lärplattformen så att de studerande kan gå tillbaka och titta på dem. Kolla med utbildningsledaren om hen vill ta del av det som kommit fram.

Kommentera gärna vad du tycker om det här sättet att skapa en närmre dialog med klassen och om du upplever att det ger resultat.