Ansökningsprocessen

Vi har över åren hjälpt anordnare i ansökningsprocessen. Både i form av att ringa för avsiktsförklaringar men även med det rena skrivarbetet i de delar av ansökan som inte är anordnarspecifika. Det kan handla om att ta fram utbildningsplaner och kursinnehåll i de delar som avser omvärldsanalys och behovsanalys för yrkesrollen som sådan. Våra utbildare är väl insatta i yh-regelverket samt yrkeskompetenta och ligger i framkant i sina yrkesroller och kan bidra mycket i skrivarbetet.

Kursplaner

Vi hjälper även gärna till med att se över kursplaner både utifrån det formella dvs det regelverk som ligger till grund för hur en kursplan ska utformas men även innehållsmässigt så den stämmer överens med rådande branschnormer och standarder.

Rekrytering av medarbetare

Under åren har vi hjälpt flera kunder att hitta nya kollegor, vanligtvis utbildningsledare eller administratörer, men även med avlastning under ansökningsprocessen eller temporär avlastning med interimlösningar.

Ackebrink har funnits i branschen sedan 2004 och har haft förmånen att jobba med många aktörer inom både privata och offentliga sektorn. Vi har haft kontakt med otroligt många utbildningsledare genom åren och vi har en bra känsla för vilka egenskaper en bra UL behöver ha för att vara spindeln i nätet och ta sig an de uppgifter som hamnar på ULs bord.

Vi headhuntar inte kollegor inom branschen men när någon redan bestämt sig för att röra på sig så öppnar vi gärna dörren till en ny arbetsplats och nya kollegor. För att hitta er framtida kollega nyttjar vi både våra befintliga kontaktnät, lägger upp traditionella annonser och söker i relevanta sociala media.

Ta kontakt med oss så berättar vi mera.