Varje leverans är lika viktig

Vår långa erfarenhet av yrkeshögskolan gör att vi känner till de regler som en kursleverans medför. Det rör alltifrån skapandet av lektionsplanering och material till tentor, facit och betygsättning. Det senaste åren har vi också fått en bra känsla för vad som krävs för distansundervisning och på vilket sätt det skiljer sig från undervisning i klassrum.

Utbildarintroduktion

Våra utbildare genomgår en utbildarintroduktion för att känna sig trygga i sin roll inför kursstart. Vi går igenom de regler som finns, hur man sätter ihop en lektionsplanering, tidsramar för leveransen och ger dessutom en massa tips om vad man ska tänka på i klassrummet. De håller också ofta en provföreläsning för oss där vi kan coacha dem vidare.

Dialog och support

Både innan, under och efter kursleveransen så har vi en nära dialog med våra utbildare för att säkerställa att allt flyter på och att klassen är nöjd. I bland behöver vissa justeringar göras i upplägg och planering, något vi assisterar i vid behov. Vi har givetvis även löpande kontakt med ansvarig utbildningsledare för att stämma av tankar kring leveransen.

Medlyssning

När vår konsult väl kliver in i klassrummet sitter vi ofta med något av de första tillfällena för att ge feedback och stöttning. Även våra mer rutinerade utbildare får besök av oss någon gång per termin för att stödja dem i sin utveckling.

Utvärdering

Vi ser gärna att våra utbildare använder miniutvärderingar under pågående kurs för att dels bjuda in till dialog kring leveransen och dels fånga upp hur klassen tycker att undervisningen går. En sådan utvärdering är 2+1, eller två stjärnor och en önskan. Är du nyfiken på den så kan du läsa mer om den här.