Utvärderingsmetod

2023-11-01T23:31:24+01:00

Att som utbildare skapa en god dialog med klassen redan tidigt i kursen bäddar ofta för en bättre leverans och nöjdare studerande! Ett sätt att skapa en ingång till