2 stjärnor & 1 önskan

2022-04-07T18:37:03+02:00

Att som utbildare skapa en god dialog med klassen redan tidigt i kursen bäddar ofta för en bättre leverans och nöjdare studerande! Ett sätt att skapa en ingång till god