Yrkesinriktad utbildning för vuxna

Yrkeshögskolan (YH) är det som förut kallades KY – kvalificerad yrkeshögskola. Det är en eftergymnasial utbildningsform där näringslivet är delaktiga i att ta fram utbildningar inom marknader där det råder brist på arbetskraft. Spannet inom vilket det finns utbildningar är otroligt brett och skiftar med behovet på marknaden.

Upplägg

Utbildningarna är i regel tvååriga – 400 yhpoäng, där en veckas studier motsvarar fem poäng. Det finns utbildningar som går på distans, halvdistans eller platsbundna. Många går på helfart, men vi ser även utbildningar på halvfart. En stor del av utbildningen är avsatt till praktik, där de studerande skaffar ett kontaktnät, och i många fall får en anställning långt innan utbildingen är avslutad.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för Yrkeshögskola (MYH) är den myndighet som ansvarar utbildningsformen. MYH beslutar vilka utbildningar som ska få starta av alla de tusentals ansökningar som lämnas in. De granskar därefter utbildningarna så de håller en god kvalitet och följer det regelverk som finns. Myndigheten ansvarar även för att följa upp statistik över hur många studerande tar examena, hur många studerande som är i arbete efter ha avslutat sin utbildning etc.

Vem studerar på YH?

Fördelen med att gå en YH-utbildning är att vägen ut i arbetslivet är betydligt snabbare än om man väljer att läsa på universitetet. Snittstuderande är runt 29 år gammal men åldern sjunker något. Klasserna är ofta en heterogen grupp med många olika bakgrunder både kompetensmässigt, kulturellt och åldersmässigt. Vi ser klasser med mellan 20 och 35 studerande.