Att som utbildare skapa en god dialog med klassen redan tidigt i kursen bäddar ofta för en bättre leverans och nöjdare studerande! Ett sätt att skapa en ingång till god feedbackdialog är genom att relativt tidigt i kursen, kanske redan dag två eller tre, genomföra en liten koll av hur klassen uppfattar saker och ting.

Vi ser att det kan skilja sig mycket mellan olika skolor och klasser. Vissa är bara nöjda medan andra kanske är lite knepigare. Vi ser därför gärna att våra konsulter genomför utvärderingssystemet som kallas Two stars and a wish med klassen. Tanken är att fånga studerandes tankar och feedback tidigt i en kurs, istället för när kursen är slut och man inte längre kan göra något åt eventuella brister. 

Genomförande 

Vad det hela går ut på, är att de studerande får ge feedback till dig som utbildare i form av två saker de uppskattar eller tycker är bra och en sak de skulle önska var annorlunda eller som behöver förbättras. Bäst är att genomföra utvärderingen relativt tidigt i kursen, på andra eller tredje dagen. Vi rekommenderar att du använder post-it lappar i två olika färger – en för bra saker och en för förbättringar. Förslagsvis delar du ut en av varje till samtliga studerande i anslutning till en rast. Be dem sätta upp lapparna på tavlan i två kluster när de skrivit ner sina synpunkter.

Analys

När lektionen börjar igen tittar ni tillsammans igenom alla lappar. Oftast ser du ganska så tydligt ett mönster vad studerade uppskattar och vad de önskar du skulle kunna göra annorlunda. Såsom ”bra och tydligt material”, ”kul exempel från verkligheten”, ”du får gärna prata högre”, ”vi behöver fler raster/bensträckare”.
Tacka för att de tog sig tid att ge dig feedback. Lyft vad de uppskattar. ”Jag förstår att ni gillar det material jag delar ut och att jag har många bra exempel från verkligheten.” ” Jag förstår att ni behöver fler raster och att teoripassen blir för långa mellan varven. Mitt förslag är att vi gör följande… Vad tycker ni?” 

Uppföljning 

Eftersom du nu har bjudit in till en feedbackdialog kommer de studerande att ha lättare att tala med dig om det är något de inte tycker är bra. Stäm gärna av efter varje lektion om de upplever att de förändringar du gjort fungerar, eller om det finns något annat de vill ta upp.
Om du har en lång kurs är det inte fel att fråga klassen om de vill göra utvärderingen flera gånger.

Dokumentation

Vi rekommenderar att du fotar av de två klusterna med post-it lappar. Ladda gärna upp dessa på lärplattformen så att de studerande kan gå tillbaka och titta på dem. Kolla med utbildningsledaren om hen vill ta del av det som kommit fram.

Lycka till!

Kommentera gärna vad du tycker om detta sätt att skapa en närmre dialog med klassen och om du upplever att det ger resultat.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *