Under åren har vi hjälpt flera kunder att hitta nya kollegor, vanligtvis utbildningsledare eller administratörer, men även med avlastning under ansökningsprocessen eller temporär avlastning med interimlösningar.

Vi headhuntar inte kollegor inom branschen men när någon redan bestämt sig för att röra på sig så öppnar vi gärna dörren till en ny arbetsplats och nya kollegor.

För att hitta er framtida kollega nyttjar vi både våra befintliga kontaktnät, lägger upp traditionella annonser och söker i relevanta sociala media.

Ta kontakt med oss så berättar vi mera.