Ingen av oss har nog undgått att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kom att gälla från våren 2018.

Flera skolor kommer nu med riktlinjer för hur du som utbildare ska tänka kring hantering av personuppgifter när du är ute och utbildar. Vi sammanfattar det i stora drag nedan.

GDPR – vad handlar det egentligen om?

Vad är syftet med lagstiftningen?
GDPR handlar om att värna om den enskilda personens integritet och personuppgifter. Man kommer långt med vanligt sunt förnuft.

Ordning och reda

Det är viktigt att inga papper med personlig information om studerande – vare sig utskrifter eller handskrivna anteckningar – lämnas kvar i klassrum eller slängs i en vanlig soptunna. Det är inte relevant om man kan bedöma att uppgifterna är känsliga eller ej, det räcker med att det finns personuppgifter på, dvs en uppgift som kan kopplas till en enskild fysisk person.

Anteckningar på datorn

Självklart måste du som utbildare kunna för anteckningar om de studerande för att kunna genomföra kursen, såsom vem som har lämnat in uppgifter och vem som är med i vilken grupp.

Den digitala lärplattformen

I den mån anordnaren/skolan du har en lärplattform – se till att all kommunikation med de studerande går via denna.

Radera

När du har avslutat kursen och satt betygen så är rekommendationen att du raderar alla eventuella personliga uppgifter om de studerande senast 6 månader efter avslutat uppdrag. Exempel på detta är klass- och betygslista. Självklart behöver du inte radera ditt utbildningsmaterial. Det i sig innehåller inte uppgifter om enskilda studerande. Om du är osäker på vad som gäller och hur du ska hantera uppgifter så fråga oss eller ansvarig på skolan.

Uppgifter på vift

Om du har anledning att tro du tappat bort fysiska tentor eller anteckningar som rör studerande kontakta ansvarig utbildningsledare omgående samt oss på Ackebrink.

Tredje part

Inga uppgifter om de studerande får skickas varken fysiskt eller elektroniskt till tredje part. Önskar du bolla ett tentasvar från en studerande så ska denna anonymiseras före den får gå iväg till annan part.

Missa inte

För dig som
STUDERAR

Till tipsen!

För dig som
UTBILDAR

Till tipsen!

För dig som
ANORDNAR

Till tipsen!
följ oss