• Hjärnan fokuserar bara på en sak åt gången

  När Ackebrink deltog på YH-forum hade vi nöjet att få lyssna på Anna Tebelius Bodin som har en Mind-brain Education från Harvard. Hon är en uppskattad föreläsare som talar om hjärnan, psykologin

  läs mer
 • Böcker

    Som de flesta andra skolformer så har även yrkeshögskolan uttryck som definierar utbildningsformen. Till exempel så heter det inte elev, utan studerande. En elev går i grundskolan, eller på gymnasiet. Själva

  läs mer
 • Ingen av oss har nog undgått att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kom att gälla från våren 2018. Flera skolor kommer nu med riktlinjer för hur du som utbildare ska tänka kring hantering av

  läs mer