Meny

Vi bemannar yrkeshögskoleutbildningar i hela Sverige

Nedan listar vi ett urval av de utbildningar vi på Ackebrink har bemannat och bemannar just nu. Om du inte hittar en särskild utbildning du undrar över är det bara att du hör av dig till våra konsultchefer så bemannar vi även den!

 • 640-802 CCNA
 • ASP.NET MVC
 • ActionScript
 • AeTM överlämning
 • Affärs- och konsultkunskap
 • Affärs- och lönesystem
 • Affärs- och organisationskunskap
 • Affärsekonomi
 • Affärsekonomi - inriktning projektekonomi
 • Affärsengelska
 • Affärsjuridik
 • Affärskunskap
 • Affärsmannaskap
 • Affärsmannaskap och ekonomi
 • Affärsrelaterad IT
 • Affärssystem
 • Agila Metoder
 • Agila Metoder i teori och praktik
 • Agila Metoder projektstyrning & planering
 • Agile - planering och styrning
 • Algoritmer och Datastrukturer
 • Analys & Rapport 1
 • Analys & Rapport 2
 • Anläggningsprocessen
 • Anläggningsproduktion
 • Anläggningsteknik
 • Anläggningsteknik 2 (fortsättningskurs)
 • Användbarhet och grafisk kommunikation
 • Användbarhet och informationsarkitektur
 • Användbarhet och layout
 • Användbarhet, User Experience design (UXD) MD
 • Arbete i kommuner, företag och organisationer
 • Arbetsmiljö
 • Arbetsmiljö och kvalitetsstyrning
 • Arbetsmiljö/miljökunskap Distans
 • Arbetspsykologi
 • Arbetspsykologi/Organisation och arbetsliv
 • Arbetsrätt och Kollektivavtal
 • ASP.NET
 • Att arbeta med nyckelkunder
 • Att bygga nätverk
 • Att växa som småföretagare i Södra Stockholm
 • AutoCAD
 • AutoCAD/AutoCAD Architecture
 • AutoCAD inom Energiförsörjningssystem
 • AutoCAD inom Järnväg
 • Automation
 • Automationsteknik
 • Avancerad Webbteknik
 • Avancerad Webbapplikationsutveckling 
 • Avancerade webbteknologier
 • Avtal och juridik
 • Backend & Frontend
 • Bedömning kravspec examensarbete
 • Bedömning kravspec, handledning 
 • Beskattning
 • Betongteknik
 • Betongteknik prefab
 • Biomedicinsk analys/laboratorievetenskap
 • Branschjuridik
 • Branschkunskap/Entreprenörskap Intro
 • Branschkännedom
 • Branschorientering
 • Business English
 • Business Knowledge
 • Bygg och Fastighetsjuridik samt Upphandlingsa
 • Bygg- och Installationsteknik
 • Bygg- och installationsteknik
 • Bygg- och värmeteknik
 • Byggarbetsmiljösamordning
 • Byggfysik Projekt lågenergi byggnader
 • Byggkonstruktion
 • Byggnadens Energisystem 
 • Byggnadsteknik
 • Byggnadsteknik, grund
 • Byggprocessen & Byggkunskap fördjupning
 • Byggprocessen och byggkunskap (Fortsättningskurs)
 • Byggproduktion
 • Byggteknik
 • Byggteknik fortsättningkurs
 • C# Grundkurs
 • C# fortsättningskurs
 • CAD
 • CADteknik
 • CV & Karriär
 • CV & Personligt brev
 • CV-genomgång inför LiA
 • Coaching av underkända i matematik
 • Data
 • Data & Datakommunikation
 • Data och Nätverkskunskap
 • Databasadministration
 • Databasdesign 1
 • Databasdesign 2
 • Databaser
 • Databaser & databashantering
 • Databaser (repetition & vidare genomgång)
 • Databaser - Prestandaoptimering & avancerad 
 • Databaser och dess tillämpningar
 • Databasmodellering
 • Databasteknik & Informationsarkitektur för ingenjörer
 • Datakommunikation
 • Datakunskap
 • Datalogi
 • Datateknik
 • Datorbaserade ekonomirutiner
 • Datorkunskap
 • Datorteknik
 • Delkurs - Energikalkyler
 • Delkurs - Entreprenadjuridik/Upphandling
 • Delkurs - Föreskrifter och AMA-Signal
 • Delkurs - Kvalitet
 • Delkurs - LCA & LCC kalkyler
 • Delkurs - Lagar & Regler
 • Delkurs - Projekt- och arbetsledning
 • Delkurs - Simulering försörjningssystem
 • Delkurs: Lås och Larm
 • Demografi
 • Design av användargränssnitt
 • Dimensionering av VA-anläggningar
 • Dynamiska klientlösningar
 • E-affärer
 • EPiServer och samarbetsplattformar
 • EPiServer-utveckling 1
 • EPiServer grund och administration
 • EPiServer-utveckling 2
 • Effektivitetsworkshop
 • Ekonomi
 • Ekonomi Fördjupning
 • Ekonomi bas
 • Ekonomi fortsättning 
 • Ekonomi för icke ekonomer - fördjupning 
 • Ekonomi för icke ekonomer – grundkurs 
 • Ekonomi för ägare och chefer
 • Ekonomisk psykologi
 • Ekonomistyrning
 • Ekonomistyrning - Distans
 • El- & Elektronikkunskap 
 • Elektronik
 • Elinstallation
 • Elkompetens
 • Elkunskap
 • Ellära
 • Ellära & Elkompetens
 • Ellära A + Laborationer
 • Ellära B
 • Elmaskiner & Kraftelektronik
 • Elproduktion/Transmission
 • Elprojektering
 • Elsäkerhet
 • Elteknik inom järnväg
 • Energieffektivisering
 • Engelska - medicinsk inriktning
 • Engelska för Ekonomer 
 • Enskild stödundervisning
 • Entreprenadjuridik
 • Entreprenadjuridik inom Elinstallation
 • Entreprenadjuridik och arbetsrätt
 • Entreprenadjuridik, Bygg- och fastighetsjuridik
 • Entreprenadjuridik/markjuridik och myndighetskontakter
 • Entreprenörskap
 • Episerver och samarbetsplattformar
 • Examensredovisning
 • Examensarbete
 • Examensarbete/handledning
 • Examenskurs
 • Examensredovisning
 • Examinator Examensarbete
 • Excel
 • Excel Kalkyler
 • Excel för ekonomer
 • Exportsäljare
 • Externredovisning fördjupning
 • Facebookkurs
 • Fastighetsekonomi
 • Fastighetskommunikation/IT
 • Fastighetskunskap
 • Fastighetsteknik
 • Fastighetsteknik/Byggteknik
 • Finansiering & Investering
 • Finansiering & Kalkylering
 • Fjärrvärmeteknik
 • Flash
 • Från behov till leverans
 • Förberedande programmering
 • Fördjupning inom ekonomi
 • Fördjupningskurs Marknadsföring i detaljhandeln
 • Företagets Ekonomi 
 • Företagets ekonomi och entreprenörskap
 • Företags- och föreningsekonomi
 • Företagsekonomi
 • Företagsekonomi 1
 • Företagsekonomi 2
 • Företagsekonomi B
 • Företagsekonomi och Affärsverksamhet
 • Förhandlingskunskap
 • Förhandlingsteknik
 • Försäkringsjuridik
 • Försäkringslära
 • Försäljning
 • Försäljning & Service
 • Försäljning & marknadsföring
 • Försäljning och utveckling av koncept forts.
 • Rapportskrivning
 • Grafik för mobila medier
 • Granskning av LIA-rapporter
 • Granskning av kravspecifikationer
 • Grundläggande CAD för elritning
 • Grundläggande Löneadministration
 • Grundläggande Marknadsföring
 • Grundläggande Webbapplikationsutveckling
 • Grundläggande entreprenadjuridik
 • Grundläggande programmering
 • Gruppdynamik
 • Grupphandledning
 • Gästföreläsning Turism
 • Handledning examensarbete per telefon
 • Hårdvara & Operativsystem
 • IT
 • IT och strategisk verksamhetsutveckling
 • IT och verksamhetsmodulering
 • IT-/Helpdeskutbildning
 • IT-säkerhet
 • ITIL v3 Foundation
 • Individuell handledning
 • Individuella studieplaner
 • Industriell Datakommunikation
 • Industrifysik
 • Informationsarkitektur
 • Informationssäkerhet
 • Injustering vattenburna värmesystem 
 • Installationssamordning
 • Integrationskunskap
 • Integrationskunskap för webbutvecklare
 • Integrationsteknik
 • Interaktionsdesign
 • Internationell affärsjuridik
 • Internationell affärsverksamhet
 • Internet och Kommunikation
 • Internet och klientbaserade tekniker
 • Intro till mobilapplikationsutveckling
 • Intro till webbapplikationsutveckling
 • Introduktion (matematik och datorteknik)
 • Introduktion UNIX/Linux
 • Introduktion till Datasäkerhet
 • Introduktion till Webbapplikationsutveckling
 • Introduktion till Windows
 • Introduktion till mobilapplikationsutveckling
 • Introduktion till webben & sociala medier
 • Introduktionskurs till webbapplikationsutveck
 • Investeringskalkylering
 • Java EE
 • Java/Android
 • Juridik
 • Juridik och LOU
 • Kart- & Anläggningsritning
 • Key Account Manager 
 • Klinisk farmakologi och sjukdomslära
 • Klinisk fysiologi och anatomi
 • Komfortkyla
 • Kommunikation
 • Kommunikation & Ledarskap
 • Kommunikation & Rapportering
 • Kommunikation (Sve & eng tal skrift) 
 • Kommunikation och Marknadsarbete
 • Komplex försäljning
 • Koncernredovisning
 • Konstruktion & Kretsschema
 • Konsultativ försäljning A
 • Konsultativ försäljning B
 • Konsultkunskap
 • Kraft och fjärrvärme 
 • Kraft/Fjärrvärmeteknik
 • Krishantering i sociala medier
 • Kryptering och PKI
 • Kund-och Intressentrelationer
 • Kundkommunikation & Affärsmannaskap
 • Kundpsykologi
 • Kvalitet och miljökunskap
 • Kvalitets- och Processutveckling
 • Kvalitets- och miljökunskap 
 • Kvalitetssamordning
 • Kvalitetsteknik
 • Kvalitetsutveckling
 • Kyl & Värmepumpsteknik 
 • Kylteknik
 • LEAN-administration 
 • Labb praktisk installation
 • Labbstöd
 • Labbhandledning Internet och kommunikation
 • Labbstöd Mobila System
 • Labbstöd Sharepoint
 • Labbstöd komplettering sharepoint
 • Labbstöd Öppen källkod
 • Laboratorie- & medicinteknisk verksamhet
 • Laboratorie- och medicinteknisk verksamhet
 • Lean Produktion
 • Ledarskap & projektledarskap
 • Ledarskap
 • Ledarskap grundkurs
 • Ledarskap och Projektledning fördjupningskurs
 • Ledarskap och Projektledning grundkurs
 • Ledarskap och projektledning
 • Ledarskap och projektledning mot försäljning
 • LiA Handledning
 • LiA2-granskning/rättning
 • LiA3 granskning/rättning
 • LIA - preparandkurs
 • LIA 1 Redovisning
 • LIA 2 Tillämpad Programutveckling A
 • LIA-Coaching
 • LIA-jakt
 • LIA-organisering
 • LTI 292
 • LTI 294
 • LTI 344
 • Logistik anläggningsproduktion
 • Logostik och projektering
 • Löneadministration 
 • Lönehantering
 • Löneredovisning
 • MIljö, kvalitet & Säkerhet
 • MIljö- och samhällspåverkan Omgång 1
 • MS SQL Server Analysis Services
 • MS SQL service integration services
 • MVC - delmoment Teknikfördjupning
 • Mailsystem
 • Marknadsföring
 • Marknadsföring & Entreprenörskap
 • Marknadsföring & försäljning 
 • Marknadsföring i Sociala Medier
 • Marknadsföring och konsumentbeteende
 • Marknadsföring och presentationsteknik
 • Marknadsföring på nätet
 • Marknadsföring/Visuell kommunikation
 • Marknadsföringsprogrammet
 • Marknadsföringsseminarium
 • Marknadskommunikation inom idrottsrörelsen
 • Markndsföringsseminarium
 • Mashups och APIer
 • Matematik
 • Matematik & Driftberäkningar
 • Matematik & Teknisk grundkurs
 • Matematik 1 - Omgång 1
 • Matematik 2 - Omgång 1
 • Matematik A
 • Matematik B
 • Matematik för programmerare
 • Matematik och datorteknik
 • Matematik och kalkylering
 • Matematik och teknisk grundkurs
 • Matematisk analys
 • Materiallära och Geoteknik
 • Medicinsk dokumentation
 • Medicinsk grundkurs
 • Medicinteknik
 • Metoder för test & Kvalitetssäkring
 • Metoder och arbetssätt för kvalitetsäkring 
 • Miljö
 • Miljö & Kvalitet
 • Miljö och säkerhet
 • Miljökunskap
 • Miljökunskap och arbetsmiljö
 • Miljöteknik
 • Miljöteknik 1 & 2
 • Mobil access
 • Mobila System
 • Mobila interface
 • Mobila system
 • Moderator för examensarbete
 • Moderna Medier
 • Moderna applikationer och affärssystem
 • Moderna datorsystem
 • Mätteknik
 • Målstyrning i säljarbete/affärsförhandling ba
 • Måltidskunskap - Drycker 1
 • Nationalekonomi
 • Nätverk & Datakommunikation
 • Nätverk & Operativsystem
 • Distans Ledarskap & grupputveckling
 • OOAD
 • OOP del 2 - J2EE
 • Obejktorienterad programmering med C#
 • Objektorienterad Analys och Design
 • Objektorienterad programmering
 • Objektorienterad programmering & java
 • Officepaketet
 • Omvärldsanalys
 • Omvärldsbevakning
 • On-line marknadsseminarium
 • Online Marknadsföringsprogrammet
 • Online Marknadsföringsseminarium
 • Online-Marknadsföring
 • Online-marknadsföring program
 • Organisation av projekt
 • Organisation och affärsmannaskap
 • Organisationsformer
 • Organisera/leda projektarbete bas
 • Personaladministration
 • Personlig & Praktisk Försäljning
 • Personlig Marknadsföring och Företagande
 • Personlig försäljning
 • Personlig marknadsföring
 • Plagiat-checken
 • Portföljlära
 • Praktisk Installationsteknik 
 • Prefab, betong
 • Presentationsteknik
 • Presentationsteknik och retorik
 • Presentationsteknik och utbildning
 • Privatekonomi
 • Processhantering & utveckling forts.
 • Produktions- & underhållsteknik
 • Produktionsekonomi
 • Produktionskunskap
 • Produktionsmatematik/produktionsekonomi
 • Professional English - Payroll Administrator
 • Professional English
 • Programansvar
 • Programansvar MM
 • Programhantering
 • Programkunskap
 • Programmering
 • Programmering 1
 • Programmering 2
 • Programmering B
 • Programmering för testare
 • Programmering mobila plattformar
 • Programmering mot mobila plattformar
 • Programmeringsmetodik och objektorientering
 • Programutveckling för webb
 • Programutveckling för webb - examination
 • Programvaruutveckling
 • Projekt- & Kvalitetsstyrning
 • Projekt- och arbetsmetodik
 • Projekt. och organisationskunskap
 • Projektekonomi
 • Projektkunskap
 • Projektledning
 • Projektledning & Ekonomi
 • Projektledning & Kommunikation
 • Projektledning
 • Projektledning i Säljprocessen 
 • Projektledning och Konsultkunskap
 • Projektledning och det personliga ledarskapet
 • Projektledning och ekonomi
 • Projektmetodik
 • Projektmetodik, entreprenörskap och företagande
 • Projektplanering
 • Projektstyrning
 • Prospectbearbetning i säljprocessen
 • Påverkan
 • RIA webbutveckling
 • Rapportskrivning i Datalogi
 • Rapportskrivning och officepaketet
 • Rapportskrivning och presentationsteknik
 • Realtidsprogrammering
 • Recepthantering del 2
 • Redovisning 
 • Rekryteringsuppdrag
 • Relationsdatabaser
 • Repetitionskurs - ekonomi grundkurs
 • Restaurangdrift
 • Retorik
 • Retorik och presentationsteknik
 • Ritning och byggteknik för betongproduktion
 • Ritningshantering
 • Ritningsläsning grundkurs
 • Ritteknik och lokalanpassningar
 • Rättning av antagningsprov
 • SCRUM Master utbildning
 • SQL Reporting Services
 • Samhällsekonomi
 • Sanitetsteknik 2
 • Scrumkurs
 • Servertekniker
 • SharePoint
 • Simulering i Energiförsörjningssytem 
 • Skriva kursplaner
 • Skriva utbildningar
 • Social mediaverktyg
 • Sociala Medier - nya möjligheter, nya spelregler
 • Sponsring
 • Sprängteknik
 • Starta eget
 • Statistik
 • Statistik - Distans
 • Strategi
 • Strategisk planering
 • Studerandestöd
 • Studie-ochYrkesvägledning
 • Styr & reglerteknik
 • Styr/Reglerautomation
 • Styrsystem
 • Styrsystem i kylanläggningar
 • Styrsystem inom VVS
 • Stödsystem
 • Svensk & Internationell Detaljhandel i Framtiden
 • Svensk och engelsk affärskommunikation 
 • System och applikationsutveckling
 • Systematiskt miljöarbete
 • Systemförsäljning
 • Systemkunskap
 • Systemutveckling
 • Systemutveckling med agila metoder
 • Säkerhetssystem inom Telesystem
 • Säljarens Ekonomi 
 • Säljplanering
 • T-SQL
 • Teambuilding
 • Teknikfördjupning 
 • Teknisk Dokumentation
 • Teknisk Engelska
 • Teknisk Handel
 • Teknisk engelska - tillägg distansupplägg
 • Telenätets Uppbyggnad och projektering
 • Telesystem
 • Test och felsökning
 • Testautomatisering
 • Testmetodik
 • Testverktyg och hjälpmedel
 • Tillägg Webbapp.utv
 • Tillämpningar
 • Tjänstemarknadsföring
 • Traktion
 • Underhållsteknik
 • Underhållsteknik - Distans
 • Undersökningsmetoder koncept och försäljning
 • Unix & Shellprogrammering
 • Uppdatering och genomgång av kursplaner
 • Upphandling & Kalkylteknik
 • Upphandling - Affärskunskap inom elbranschen
 • Uppsamlingsheat - kvalitetsutveckling
 • Utbildningansvar
 • Utbildningsledning
 • Utbildningsplan
 • Utförandemetoder & planerat underhåll
 • Utvecklingsprocess för webblösningar
 • VA-projektering
 • VA-systemets funktion
 • VVS-teknik
 • Varumärkesbyggande
 • Ventilationssystem (Introduktion)
 • Ventilationsteknik 
 • Verksamhetssystem
 • Verksamhetsutveckling
 • Vikarie Utbildningsledare
 • Virtualisering
 • Värme- och tappvattensystem
 • Web server deployment
 • Webb - applikationer
 • Webb- och apputveckling
 • Webbapplikationsutveckling
 • Webbapplikationsutveckling för mobila medier
 • Webbdesign
 • Webbprogrammering
 • Webbutveckling
 • Webbutveckling för mobila enheter
 • Webbutvecklingsstandarder
 • Webserver Deployment
 • Windowssäkerhetsföreläsning
 • Wk-110
 • Wk-112
 • Wk-123
 • XML
 • Yrkesengelska
 • Yrkessvenska
 • iPhone och iPad
 • iPhone-utveckling mot plattformar
 • internet och klientbaserade tekniker
 • starta eget/entreprenörskap
 • Öppen Källkod
 • Öppen källkod Linux
 • Övervakning & Styrsystem