Meny
Skrönan bakom varumärket Ackebrink

Skrönan bakom varumärket Ackebrink

Ingen vet riktigt hur historien om Ackebrink började, men skrönan nämner en herre vid namn Axel Ragnar Ackebrink, första gången år 1853.

Axel Ragnar Ackebrink vandrade detta år med ett större lager raggsockor och eldtänger in genom Stockholms tullar för att starta vad som skulle komma att bli ett av Sveriges mest framgångsrika grossist- och detaljhandelsföretag.

Genom omfattande diversehandel i parti och minut skapade Axel Ragnar en stor rörelse som var unik på flera sätt. Axel Ragnar var en uppfinningsrik person och många av hans tilltag borde ha gått till historien. Han experimenterade med telefoni, radio, logistik och en tidig variant av gengas. Just experimenten med gengas höll på att kosta honom livet och han gjorde sin yngre bror döv på höger öra vid samma misslyckade försök att driva en konverterad hästtransport med gas.

Ackebrink-akademin byggs upp

Ett av de mest framträdande dragen hos Axel Ragnar Ackebrink var omsorgen om medarbetarna. På eget initiativ startade Axel Ragnar en akademi inom sin koncern. Akademins främsta syfte var att ge medarbetarna en unik kompetens inom sina respektive områden och på så sätt skapa en fördel gentemot konkurrenterna. Samtidigt ansåg Axel Ragnar att han utvecklade individen, och gav sina medarbetare möjligheter till fortsatt karriär både inom och utom koncernen, och kanske kunskaper och värden som låg långt bortom de rent kommersiella - en slags folkbildning.

Ackebrinks Akademi utbildade under en period yrkesmän från landets alla hörn och ur många olika branscher, även för konkurrerande företag.

Axel Ragnar Ackebrink dog 96 år gammal år 1929 och Ackebrinks Akademi föll i träda när koncernen efter hans död styckades och såldes. År 2009 på åttioårsdagen efter Axel Ragnars död, startades Ackebrink som en gest till hans ambition om högre utbildning i alla kommersiella sammanhang.

Axel Ragnar Ackebrink - Ungdomsåren

Axel Ragnar föddes enligt rullorna 1833 i Mälardalen, någonstans i närheten av Åkers Styckebruk. Han fick snart en yngre bror, Georg, med viken han flitigt genomförde våghalsiga experiment under ungdomsåren. Georg fick ena örat nära nog bortsprängt vid deras experiment med en tidig variant av gengas och led resten av livet av såväl tinnitus som nedsatt hörsel på det örat.

När Axel Ragnar var tjugo år beslöt han sig för att lämna det experimentella och istället slå sig på handel. Han hade sett strömmar av knallar som vandrade förbi på sin väg till huvudstaden och sålde varor tillverkade ute på landsbygden. Hans nyfikenhet och beslutsamhet fick honom att vilja pröva om han själv inte kunde göra detta "fast om och om igen i organiserad form", som han själv uttryckte det.

Han fyllde gårdens hästkärra med raggsockor, ylletröjor och eldtänger och gav sig av. Själva idén var att köpa billiga kvalitetsprodukter och sälja dem dyrare. Vid tullarna till Stockholm, som vid det laget var avskaffade sedan nästan fyrtio år, noterade han detta till trots att priserna som stadsborna var beredda att betala var avsevärt högre än utanför tullarna och han beslöt att endast sälja sina varor inom tull.

Affärsverksamhetens tidigaste år

Axel Ragnar fick snabbt kontakt med en diversehandlare som började köpa in varor från honom och därmed var Axel Ragnar en etablerad grosshandlare, om än i väldigt liten skala. Genom att i raskt tempo göra om sina resor till och från huvudstaden kunde han öka volymerna trots att han endast hade en hästvagn att nyttja.

Efter ett fåtal år av växande grosshandel låg plötsligt den inköpande diversehandlaren inför döden. Diversehandlaren erbjöd Axel Ragnar att ta över rörelsen i utbyte mot en köpeskilling som uttömde Axel Ragnars hela reserv. Efter en nästan obefintlig betänketid antog Axel Ragnar erbjudandet och blev således såväl gross- som diversehandlare. Då han inte längre kunde bemanna både transporter, inköp och försäljning var Axel Ragnar tvingad att börja anställa hjälpande händer och bolaget växte drastiskt i både ekonomisk numerär och medarbetarantal.

Utbildningsinsatserna, medarbetarna och familjen

Redan från den första medarbetaren bemödade sig Axel Ragnar om att denne skulle vara ”fullt rustad både i huvud och till händer” för sin yrkesroll. Hans omsorg om att medarbetarna skulle känna sig trygga i sin yrkesroll genom att ha rätt kunskap spred sig snabbt bland de arbetssökande och att öppna nya diversehandlar runt om i staden var inget problem eftersom duktiga medarbetare mer eller mindre stod på kö för att få arbeta hos honom.

Axel Ragnar insåg att kunskapsöverföringen inte bara gjorde medarbetarna bättre på sitt arbete utan också gav dem bättre lönsamhet, marknadsföring samt medarbetare som blev gladare och mer kunniga att reda sig själva och sina familjer i takt med en stigande kunskapsnivå. Ställd inför denna insikt beslöt han att satsa på att anställa en yrkeslärare som fick ansvaret att ”låta Ackebrinks synsätt och anda genomsyra alla affärer och medarbetare”.

Yrkesläraren blev Siri Svensson som gjorde ett utmärkt arbete med alla medarbetare. Efter endast ett år som kollegor friade Axel Ragnar och de blev ett par som höll ihop livet ut, trots Axel Ragnars alla tilltag med nya idéer och verksamheter i alla upptänkliga branscher och regioner vilket ständigt prövade både ekonomin och äktenskapet. Som tur var förblev Siri både bestämd och lugn i alla sammanhang och med henne vid sin sida framstod Axel Ragnar som oövervinnelig.

Tillsammans fick Siri och Axel Ragnar fyra barn; Bengt Axel, Kerstin Siri, Axel Ragnar JR och Agneta Margareta. De flesta av barnen valde genom livet att mestadels använda sig av moderns efternamn då de inte ville blir alltför personligt förknippade med den växande koncernens namn. Axel Ragnar Jr fick sedermera sonen Stig Ragnar som är Magnus Tyrgrims far.

Expansionsåren, de vilda idéerna och Akademins glansår

Den första prototypen på elektrisk tvättmaskin, 1896

Axel Ragnar tyckte att det var besvärligt att hålla medarbetarnas kläder i ordning och att arbetet såg tungt och ansträngande ut för dem som skötte tvättande av kläderna åt de nu nästan 400 kollegorna som arbetade i hans diversehandlar och butiker. Han skissade därför snabbt upp en ritning på en maskin som utgick från William Blackstones tvättapparat från 1874 men ansåg att den borde drivas av annan kraft än handkraft. Idén till en elektrisk tvättmaskin föddes. Axel Ragnar lät bygga prototyper som han använde i sin egen verksamhet under drygt fem år varvid maskinen ständigt förbättrades av hans bror Georg som nu var utbildad ingenjör. År 1902 lanserade Ackebrink ”den moderna tvättapparaten” under varumärket Tvetto.

Handelsvaror, 1853 och framåt

Tidigt insåg Axel Ragnar värdet i att bygga upp ett renommé kring sina produkter och sitt företag i allmänhet. Exempel på produkter som låg rätt i tiden och lanserades med innovativ marknadsföring är mustachvax, gentlemans whiskey och konfektionsartiklar. Nedan följer exempel på några av de mest framgångsrika produkterna som också tog både Ackebrink och hela familjen runt hela världen.

Moustach Wax

Mustachvaxet ”Moustach Wax” blev en stor framgång med sin svagt parfymerade doft, enkla applicering och extrema hållfasthet vilken kom av svensk sillolja som härdats och konserverats. Det gav en ”Stabil överläppsprydnad hela dagen, likväl kvällen lång” som reklamen förkunnade.

Gentlemans Whiskey

Axel Ragnar konstaterade snabbt att de gentlemän som köpte mustaschvax i hans egna butiker såväl som i återförsäljarnas butiker i Sverige och utomlands också köpte dyr whisky. Han såg en möjlighet att ta en del av den marknaden med en dryck prissatt något under de konkurrerande välkända märkena och lanserade ”Gentlemans Whiskey” år 1868. Produktionen lade han ut till befintliga destillatörer på Irland och i Skottland. Dryckerna lät han sen blanda till vad han kallade ”Northern Blend”. Det gav honom möjlighet att hålla en relativt jämn kvalitet trots att leverantörerna kom och gick och publiken uppskattade inte bara det låga priset utan även den mjuka, friska smak med en nyans av skotsk rökighet som slutprodukten fick. En produkt för den kostnadsmedvetne storkonsumenten i vilken herrklubb som helst, helt enkelt.

Konfektionssatsningen för den Amerikanska marknaden inleddes med svensksydda herrkläder liknande de som syns på logotypen från Gentlemans Whiskey. Snart insåg Axel Ragnar att vad marknaden efterfrågade var god kvalitet till bästa pris och han flyttade istället produktion och design till USA och sänkte priserna. Då ökade volymerna och han kunde börja bygga ut återförsäljarnätet för det relativt snäva sortimentet. De egna butikerna såldes ganska snart till fristående handlare som fortsatte att operera under namnet Acke men med bredare sortiment utökat med varor från även andra leverantörer och en tidig variant av franchise var född.