Meny

Utbildare inom Tillverkningsmetodik

Stockholm

Vi söker dig som vill utbilda inom tillverkningsmetodik inom utbildning för blivande CNC-tekniker. Kursen pågår mellan vecka 42- 51 under 2015.

De studerande ska lära sig de material och bearbetningsmetoder som vanligtvis förekommer inom området för tillverkningsmetodik. Kursen är praktisk teoretisk vilket innebär att de studerande ska kunna tillämpa både teori som praktik.  Bearbetningsmetoder som berörs är Plastisk, Klippande, Spånskärande, Laser, Gnistning, Vätskestråle, Elektronstråle, Etsning, Läppning samt Polering. Tyngdpunkten kommer att ligga på skärande bearbetning.

Kursmål för de studerande

- kunna förstå materialets funktion och påverkan vid skärande bearbetning

- kunna hantera verktygsmaterial och verktygsutformning

- ha kompetens och förståelse för bearbetningsekonomi, verktygsslitage,
vibrationer och optimering av skärdata m.m.

- ha fördjupade kunskaper om maskinegenskaper

- ha förmåga till CAM-beredning, postprocessering och fixturering

Ange referens: Tillverkningsmetodik

Vi tar ENDAST emot ansökan via rekrytering@ackebrink.se.