Meny

Utbildare inom fastighetsekonomi i Göteborg

Göteborg

Vi söker dig som vill utbilda inom fastighetsekonomi i Göteborg. Kursen pågår mellan vecka 42 - 46 under 2015.

Studenten skall få övergripande kännedom om ekonomiska styrmetoder och kunskap om olika kalkylmetoder för investeringsbedömning. Studenten skall dessutom ha färdighet att bedöma lönsamheten av energibesparande åtgärder i fastigheter för både privatpersoner och företag. De ska kunna skapa, tolka och presentera investerings- och lönsamhetskalkyler på ett för motparten relevant och pedagogiskt sätt.

Efter avslutad kurs ska studenten känna till och förstå:

  • Samhällsekonomi; skatter, avgifter, investeringsbidrag
  • Företagsekonomi för fastighetsägare
  • Ekonomistyrning
  • Presentera ekonomiska förslag
  • Investerings- och lönsamhetsberäkningar
  • LCC- beräkning, Pay-Off-beräkning
  • Miljöcertifering, t.ex Green Building, vad det innebär för fastighetens värde och status

Ange referens: Fastighetsekonomi Göteborg

Vi tar ENDAST emot ansökan via rekrytering@ackebrink.se.