Meny

10 juni - Framtidens ledarskap & att arbeta kund- och användarnära

Välkommen till en förmiddag med Git Guldare och Johan Andersson!

10 juni - Framtidens ledarskap & att arbeta kund- och användarnära

Om framtidens och förändringens ledarskap - krav, förväntningar och framgångsfaktorer

Ovan foto: Git Guldare - Fotograf: Anja Callius.

Git Guldare föreläser om ledarprinciper som blir allt viktigare i framtidens tjänsteföretag/tjänstefokuserade verksamheter utifrån förändringsbehov och nya krav. Hon presenterar förhållningssätt och beteenden samt fyra grundläggande förmågor inom kommunikation som stödjer ett modernt och framgångsrikt ledarskap. Git involverar deltagarna genom dialog och ger också utrymme för reflektion.

För vem?

För chefer med intresse för ledarskap och kommunikation i förändring och utveckling för verksamheten, sig själv, medarbetare och kollegor.

Om Git Guldare  

Git Guldare hjälper och lär människor att kommunicera på en djupare nivå. Det är hennes övertygelse att förmågan att behärska sann dialog är en förutsättning för att lyckas med ledarskap och samarbete med de höga krav som ställs för att nå framgång idag. Gits metodik utgår från avgörande principer och förmågor som fastställts genom forskning men också hennes egen erfarenheter som konsult under 20 år. Git har höga ambitioner och ideal och vill bidra till att människor når potentialen i sitt arbete och de situationer de medverkar i och ansvarar för.

Hur får jag min organisation att lyssna till kunden på olika sätt?

Hur kan vi kontinuerligt samla information om kund och användare av våra varor och tjänster? Johan Andersson låter oss titta närmare på hur man ger kunden en röst och skapar insikter om kundens verkliga användning av företagets produkter. Johan visar exempel på olika metoder och verktyg som hör till ett kundfokuserat arbetssätt och vart de behöver finnas integrerade i en kundfokuserad verksamhet. Företag som planerar ett förändringsarbete för ett förbättrat kundfokuserat arbetssätt får här också exempel på verktyg för att kunna skapa förståelse för de förutsättningar som finns för företagets förändringsmognad.

Foto: Erik Lindvall (med tillstånd från PicHit.me och Johan Andersson).

För vem?

Föreläsningen riktar sig mot personer från företag och organisationer som har kundens röst central för sin verksamhet. Exempel på funktioner som kan ha glädje av föreläsningen är verksamhetsutvecklare, processansvariga, marknads- och kundansvariga.

Om Johan Andersson

Johan är specialist inom användbarhet och design av användarupplevelser med bred erfarenhet av att utveckla tillämpa dessa metoder i större och mindre organisationer. Johan utbildar just nu inom området användbarhet och user experience design. Ämnet har sitt ursprung i hur vi människor upplever och bedömer vår interaktion med framförallt tekniska system och artefakter.

Användbarhet som mått är idag en av flera s.k. mjuka faktorer som företag uppmärksammat som en stark framgångsfaktor för företagets totala effektivitet genom att t ex. medarbetares motivation och engagemang förbättras med enkla och nyttobaserat IT-stöd. Att arbeta med den totala användarupplevelsen handlar om hur företaget förstår sina användare och kunders behov och förutsättningar. Hur införandet av en tjänst förändrar beteenden och hur vi kan utnyttja all vår kunskap för att skapa fantastiska upplevelser. När Johan föreläser använder han olika perspektiv för att öka förståelsen och genomslagskraften för ett kund- och användarnära synsätt med bred utgångspunkt i designvetenskaperna och interaktionsdesign i synnerhet.

Läs vår intervju med Johan här.

När?

Den 10 juni 2014. Registrering mellan 08:30 - 09:00. Föreläsningarna pågår mellan 09:00 - 12:00. Fika ingår.

Plats?

Vi meddelar dig om lokal en vecka innan utbildningen. Lokalen kommer att vara centralt belägen i Stockholm och i närheten av kommunala färdmedel.

Kostnad?

Uppdatering: 140603 - Du kan inte längre anmäla dig till denna förmiddag.

995 SEK ex moms/person

1395 SEK ex moms för två personer

För anmälan till denna föreläsning samt föreläsningen den 3 juni: Utmana dig själv - För bättre prestationer för både dig och ditt team

1395 SEK ex moms/person

Anmäl dig senast 2 juni 2014. Observera, om du vill anmäla dig till båda föreläsningarna är sista anmälningsdatum 26 maj 2014.

Om din anmälan

Boka senast 15 maj så får du 10 % rabatt på nästa öppna kurs driven av Ackebrink (o.b.s. gäller ej föreläsningarna i juni). Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Anmälan är bindande. Ackebrink skickar faktura så snart vi skickat din bokningsbekräftelse. Om du har anmält dig och inte fått någon bokningsbekräftelse, hör av dig till Jenny Norén. Du finner kontaktuppgifter nedan.

Vid avanmälan mindre än en vecka före kurstillfället debiteras full deltagaravgift (avanmälan skall ske skriftligt via mail till jenny.noren@ackebrink.se). Platsen kan självklart överlåtas till en kollega, hör av dig till oss! Vi förbehåller oss rätten att ställa in och flytta kursen vid sjukdom. Vid inställd kurs återbetalas hela kursavgiften inom en månad. Vi meddelar dig om lokal en vecka innan utbildningen. Lokalen kommer att vara centralt belägen i Stockholm och i närheten av kommunala färdmedel.

För mer information

Jenny Norén - Koordinator
0725 - 40 76 96
jenny.noren@ackebrink.se