Meny

Certifiering Grön

Vad är Ackebrinkcertifiering Grön

Ackebrink har mer än tio års erfarenhet att utbilda vuxna i olika roller. Våra certifieringar leder till Diplomerad Vuxenutbildare och är Sveriges ledande kvalitetsgaranti för oss som utbildar andra vuxna. *) Vi genomför certifieringarna i hela landet beroende hur många intresseanmälningar som det finns i respektive region. Genom att vara Ackebrinkcertifierad visar du att du tar ditt arbete med att utbilda andra vuxna på allvar och samtidigt ger det en stark indikation för branschens aktörer att du klarat en rad kvalitetskrav och har erfarenhet av att överföra kunskap på ett professionellt sätt.

Ackebrinkcertifiering Grön är första steget av flera mot Ackebrinkdiplomerad vuxenutbildare.

Varför Ackebrinkcertifiering?

Du visar hela branschen att du klarar en rad kvalitetskrav kombinerat med erfarenhet av att utbilda vuxna
Du, om du vill, blir erbjuden som utbildare eller föreläsare till alla Ackebrinks kunder i hela landet

För vem?

Alla som utbildar eller förläser för vuxna och som vill bli en yrkesperson i branschen. Certifiering Grön är första steget mot kvalitetssäkring och kunskap om de olika metoder för in- och utlärning som kan tillämpas inom området utbildning för vuxna. Detta är det första steget i Ackebrinks Certifieringsmodell och det följs av blå, röd och guld. Eftersom det är första steget kan alla anmäla sig.

Vad lär du dig?

Du lär dig grunderna i

  • Pedagogik för vuxna
  • Presentationsteknik
  • Olika metoder och tekniker
  • Affärsmannaskap och professionellt uppträdande i yrkesrollen
  • Branschkunskap

Var och när är nästa tillfälle?

Anmäl intresse även om du inte kan komma till just denna ort. Vid flera intresseanmälningar från samma region arrangerar Ackebrink ett särskilt tillfälle i regionen.

Anmälan och frågor skickar du till Jonna.

Kursavgifter Ackebrinkcertifiering Grön

För utbildare och föreläsare som har avtal med Ackebrink AB är kursavgiften 0 SEK
För övriga 3 795 SEK exklusive moms

*) Sett till antalet certifierade vuxenutbildare i landet. Ackebrinkcertifieringen är sedan starten den enda tillgängliga certifieringen av denna typ i Sverige.