Meny

Ordbok för dig som är nykomling inom yrkeshögskolevärlden

Vad är egentligen skillnaden på kursplan och utbildningsplan? Vad är LIA förkortning på? Som utbildare inom yrkeshögskolan gäller det att ha koll!

Inom alla branscher finns det egna språket med de egna facktermerna. Vi passar därför på att kort sammanfatta de vanligaste termerna för att ge dig som utbildare och nykomling inom yrkeshögskolevärlden ett försprång.

Ordbok för dig som är nykomling inom yrkeshögskolevärlden

Har vi missat att ta med något? Hör av dig så uppdaterar vi inlägget med dina förslag!

Utan inbördes ordning:

Vad är yrkeshögskola?

Här kan du läsa en hel artikel om vad yrkeshögskolan är för något, om dess ursprung och om dess fördelar.

Utbildningsplan

En utbildningsplan innehåller information om yrkeshögskoleutbildningens mål och innehåll samt kurser. Här finner du också uppgifter om krav för examen och krav på eventuella förkunskaper samt liknande.

Kursplan

I kursplanen finns information om mål och innehåll för den enskilda kursen i utbildningen och hur de studerande betygssätts samt liknande. Kursplan antas av utbildningens ledningsgrupp. Om ändringen avser kursens poäng eller annan ändring av väsentlig betydelse för utbildningens mål ska den in till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Lektionsplanering

Lektionsplaneringen är den du lämnar in till oss och utbildningsledaren. I den ingår kursplan, litteratur och en planering för själva kursen. Liknande ett schema. Vissa använder ordet kursplanering men det riskerar bli förvillande likt ordet kursplan.

YH-poäng

Hur lång en utbildning är beror på utbildningens yrkeshögskolepoäng. Exempelvis motsvarar 400 YH-poäng två års heltidsstudier. En yh-poäng motsvarar en studiedag så en utbildningsvecka är 5 yh-poäng.

KY

Ibland kanske du stöter på ordet KY. KY är förkortning av “kvalificerad yrkesutbildning” och är föregångaren till YH, m.a.o. yrkeshögskolan. Utbildningsformen upphörde formellt december 2013. KY hade ett annat poängsystem där 1-KY-poäng motsvarade en veckas heltidsstudier.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av näringslivsrepresentanter för den enskilda utbildningen. Utöver näringslivet ska även studeranderepresentanter och representanter från anordnaren finnas i ledningsgruppen. Att delta i en utbildningsgrupp innebär att man kanske träffas fyra till fem gånger per år. På dessa möten avhandlas ansökande till utbildningen, att utbildningen håller den kvalité som krävs och är utlovad i enlighet med ansökan till myndigheten samt kursplaner för att se att dessa innehåller det som krävs av branschen. Som ledningsgruppsmedlem kanske man också bidrar genom att gästföreläsa/utbilda eller kan erbjuda LIA-platser.

I ledningsgruppen deltar även studeranderepresentanter som för fram klassens talan kring utbildningen. De får möjlighet att påverka sin egen utbildning och ser till att den anpassas till verkligheten. De kan påverka de diskussioner och beslut som sker inom ledningsgruppen.

Här kan du läsa mer om att delta i ledningsgrupp.

LIA

Ordet LIA är förkortning på “lärande i arbete”. LIA är perioden de studerande gör praktik på inom sitt utbildningsområde på ett företag eller en bransch. En YH-utbildning består av både LIA och teori.

Utbildningsledare - projektledare

Utbildningsledaren (ibland även kallad för projektledaren) ansvarar för att utveckla utbildningarna, ledningsgruppsarbetet och dialogen med näringslivet. De arbetar också nära de studerande och stöttar dem i deras arbete med att söka LIA-platser.

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav är de krav en utbildningsanordnare ställer på den ansökande studerande till en utbildning. Det kan handla om krav på tidigare utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom ett särskilt ämne. Det kan också handla om arbetsprov för att avgöra om den studerande har förutsättningar att klara utbildningen.

Betyg

Betyg sätts på genomförd kurs och de studerande kan få Icke godkänd (IG), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Examinering

Examinering inom yrkeshögskolan innebär att den studerande har uppfyllt kraven för den specifika utbildningen och får ett examensbevis. Tentamen är ett större prov som skrivs av de studerande i slutet av en kurs på en utbildning. En tentamen kan vara ett prov med frågor som den studerande ska svara på eller en större rapport som ska skrivas. Exempelvis kan tentamen kan användas som examinsationsform vid examinering.

Utvärderingar

De flesta anordnare ber de studerande svara på en kortare enkät inför varje avslutad kurs du som utbildare håller. Utbildningsanordnaren och vi samlar resultaten i syfte att få en utvärdering av kursen och dig som utbildare. Dessa resultat är även en av grunderna för ledningsgruppens arbete med att följa kvaliteten på utbildningen och dra lärdomar av, eller om det behöver ske justeringar i upplägg och poäng mellan kurserna.  

Handledare

En handledare är den personen som stöttar de LIA-studerande under sin LIA-period, på skolan eller hos den mottagande organisationen.

Har vi missat att ta med något?

Hör av dig så uppdaterar vi inlägget med dina förslag!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av våra artiklar och intervjuer.

Uppdatering

Vi har på LinkedIn fått in en del uppdateringar kring ord som borde vara med. Vi listar dessa nedan:

Signaturen Peder: "Utbildaren kallas ibland lärare och ibland föreläsare. Jag tycker föreläsare är det bästa ordet! Kursansvarig är den som ansvarar för kursens upplägg (lektionsplaneringen) och är oftast föreläsaren tillsammans med utbildningsledaren".

Signaturen Magdalena: "Jag tycker egentligen utbildare är det bästa. Alla lärare föreläser ju inte och alla utbildare är ju inte "lärare" i traditionell bemärkelse". 

Signaturen Christina: "Apropå betygen, man kan få streck (-), IG, G och VG. Streck får man om man inte presterat alls i en kurs. Oftast att likställa med total frånvaro".

 

Jenny Norén

Jenny Norén

info@ackebrink.se

Kommentera gärna!

Vi modererar kommentarsfältet på vardagar mellan 09:00 - 16:00.

Se vår policy för sociala medier