Meny

Hur löser vi de största trösklarna med att utveckla yrkeshögskoleutbildning?

Vi har gjort ett flertal intervjuer det senaste året, dels med olika utbildningsanordnare dels med olika organisationer som redan arbetar för att utveckla yrkeshögskoleutbildningar i Sverige.

Sen en tid tillbaka har vi urskiljt en del gemensamma nämnare intervjuerna emellan - trösklarna som står i vägen för hur vi ska kunna utveckla yrkeshögskoleutbildning. Hur ska vi hantera dessa?

Hur löser vi de största trösklarna med att utveckla yrkeshögskoleutbildning?

Vilka trösklar eller lösningar ser du? Hur ska vi få större spelrum för att utveckla yrkeshögskoleutbildning?

Nedan listar vi de diskussionsämnen som oftast dyker upp i våra samtal med olika utbildningsanordnare och näringslivsrepresentanter:

01. Höga administrativa krav

02. Hög konkurrens

03. Institutionell och regelstyrd utbildning kontra snabb anpassning

04. Minskad budget

05. Endast två starter - Ingen långsiktighet

06. Resurskrävande att skriva utbildningsansökningar

07. Svårt att hitta personal

09. Kännedomen kring YH

10. Att engagera näringslivet

12. Den pedagogiska utvecklingen av lärarna/utbildarna

13. Att genomföra kvalitativ utbildning på ett kostnadseffektivt sätt

14. Vissa utbildningar har stora kostnader, särskilt inom teknik

15. Status med Yrkeshögskolan kontra Högskolan

16. Färre utbildningsplatser inom yrkeshögskolan

17. Samarbetet med branschorganisationer

18. Saknad av fler koordinerade funktioner som gynnar alla utbildningsanordnare

Vilka problem eller lösningar ser du?

Hur ska vi få större spelrum för att utveckla yrkeshögskoleutbildning?

Diskutera och kommentera gärna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev 

 

Jeanette Tyrgrim

Jeanette Tyrgrim

jeanette.tyrgrim@ackebrink.se

Kommentera gärna!

Vi modererar kommentarsfältet på vardagar mellan 09:00 - 16:00.

Se vår policy för sociala medier