Meny

Hur arbetar SAUF (Sveriges auktoriserade utbildningsföretag) för yrkeshögskoleutbildning? VD Eva M Torsson har ordet.

Eva M Torsson, VD, för SAUF delar med sig av sina visioner kring yrkeshögskoleutbildning.

Ackebrink fick äran att ställa några frågor till SAUF, som tog sig tid att dela med sig av sina tankar kring hur vi kan utveckla yrkeshögskoleutbildning i Sverige.

Hur arbetar SAUF (Sveriges auktoriserade utbildningsföretag) för yrkeshögskoleutbildning? VD Eva M Torsson har ordet.

Foto: Thor Balkhed

Text skriven av Eva M Torsson.

Vad är och gör SAUF inom området för yrkeshögskoleutbildning?

 - SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag är en branschorganisation för utbildningsföretag som kompetensutvecklar vuxna i och för arbetslivet. Vi auktoriserar utbildningsföretag, arbetar för hög kvalitet inom utbildning och lika villkor på utbildningsmarknaden där såväl offentliga som privata anordnare finns. SAUF driver frågor inom området för yrkeshögskoleutbildning som är relevanta för våra medlemsföretag, så att de kan leverera kvalitativa utbildningar och har lika förutsättningar att konkurrera som offentliga anordnare.

Berätta gärna kort om dig själv, vad är din roll i arbetet?

- I min roll som vd för SAUF arbetar jag övergripande med att förklara och påvisa hur våra medlemsföretag bidrar till ett konkurrenskraftigt Sverige. SAUF: s medlemsföretag levererar dagligen kompetensutveckling som efterfrågas på arbetsmarknaden, vilket stärker såväl individens, företagens och Sveriges konkurrenskraft.

Hur arbetar ni för yrkeshögskoleutbildning i och med att ni bl.a. är samtalspartner med Myndigheten för yrkeshögskolan?

- SAUF representerar kvalitetssäkrade, privata utbildningsanordnare. För oss är det viktigt att MYH förstår att t ex alltför komplexa administrativa krav riskerar att tränga bort kvalificerade utbildningsanordnare. Vårt mål är att utbildningsanordnarna ska ges möjlighet att fokusera på att leverera kvalitativa utbildningar som ger individen den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Hur önskar ni att utvecklingen ser ut inom yrkeshögskolan? Hur ser era visioner ut?

- SAUF vill se en långsiktighet och kontinuitet i utbildningsformen. De senaste åren har antalet utbildningsplatser varierat, vilket skapar en osäkerhet hos såväl arbetsgivare, anordnare och studenter. SAUF anser vidare att längre förordnanden är en förutsättning för kvalitativa utbildningar. Längre förordnanden ger möjlighet till en bättre planering och minskar osäkerheten hos arbetsgivarna, anordnarna och studenterna. Vi ser ingen motsättning i långsiktighet och flexibilitet.

Vi arbetar även för ett enklare ansökningsförfarande utan att ge avkall på kvaliteten. I dag ser vi att alldeles för stora resurser går åt hos såväl anordnarna som myndigheten till ansökningsförfarandet. Dess resurser borde kunna användas mer effektivt till t ex utvecklingen och genomförandet av utbildningarna.

Vad är de största utmaningarna med yrkeshögskoleutbildning långsiktigt som kortsiktigt enligt er?

- Inom yrkeshögskolan idag ser vi en spänning mellan de allt högre administrativa kraven, och allt högre konkurrens kring att åstadkomma det bästa matchningsresultatet. Det finns en risk att uppdraget blir omöjligt att leva upp till om anordnaren både måste bedriva traditionell institutionell och regelstyrd utbildning och samtidigt vara snabbt anpassliga efter arbetsmarknadens krav för att åstadkomma goda mätningsresultat.

Hur ser du på årets ansökningsomgång och de beviljade utbildningarna?

- Den minskade budgeten för beviljanden och den högra konkurrensen slår naturligtvis hårt mot anordnare, arbetsliv och studenter. Våra medlemmar har redan fått signaler om svikande förtroende för trepartssamarbetet. Statistiskt har varje del av arbetslivet mindre än 30% möjlighet att bli kompetensförsörjda genom yrkeshögskolan, vilket betyder att många delar av arbetslivet tvingas hitta andra kanaler för kompetensförsörjning.

Finns det något du vill föra fram till politikerna som tar beslut kring området för YH?

- Det är väldigt viktigt att politikerna är eniga om att det ska finnas en långsiktighet i yrkeshögskoleformen och en tydlighet avseende dess roll i förhållande till övriga utbildningsformer. Yrkeshögskoleutbildningarna bör formellt och politiskt beskrivas som den utbildningsform som anpassar sig till allt snabbare förändringar och komplexitet på arbetsmarknaden. Yrken kommer, utvecklas och går. Det är ett stort och mödosamt arbete att driva den processen för anordnarna och de behöver rättssäkra och goda förutsättningar för det. Ytterst handlar det om att stärka svensk konkurrenskraft.

Eva M Torsson - Vd SAUF

Hur tänker du kring utvecklingen av yrkeshögskoleutbildning?

Kommentera gärna och dela med dig av dina tankar!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av våra nyheter och intervjuer.

Anna Visuri

info@ackebrink.se

Kommentera gärna!

Vi modererar kommentarsfältet på vardagar mellan 09:00 - 16:00.

Se vår policy för sociala medier