Meny

Fem verktyg alla framgångsrika utbildare och föreläsare bör använda

Vilka verktyg använder du som föreläsare? Har vi glömt något? Kommentera och tipsa oss!

Följande fem verktyg kommer att göra dig framgångsrik som föreläsare och utbildare av vuxna.

Fem verktyg alla framgångsrika utbildare och föreläsare bör använda

1. Kroppen
2. Rösten
3. Empati
4. Storytelling
5. Ögonkontakt

1. Kroppen

Hur du kommunicerar med din kropp när du föreläser är otroligt viktigt. Som jag nämnt tidigare kräver mindre grupper, TV eller video mindre rörelser och mimik, medan större grupper och sammanhang kräver större rörelser och mimik till i sin yttersta form.

I stora grupper får du gärna överdriva för att uppfattas på stora avstånd. Inte nog med det måste du öva på att ge det kroppsliga intryck som det du talar om kräver.

Är det spännande? Luta dig framåt, gå närmare publiken och berätta som om det vore spännande!

Är det otäckt? Visa med din kropp att det är otäckt.

Det som ofta händer när föreläsaren blir nervös, är att han eller hon kryper ihop och visar tydliga tecken på flykttendenser i sitt kroppsspråk. Detta harmoniserar dåligt med budskapet i det fall föreläsningen handlar om kärlek, teambuilding eller något ämne som ska beröra eller inspirera publiken.

2. Rösten

Intonation och variation i röstläget är helt avgörande för att hålla publikens intresse uppe. Träna din röst. Träna på att läsa högt, lagom fort som sagt, samt nu även med varierande röstläge. Visa tydligt när du ställer frågor. Gå upp ordentligt i tonläge mot slutet. Träna på att säga saker du tycker är spännande eller avgörande i ditt anförande med en röst som signalerar spänning.

Försök låta som om du verkligen tycker att det är spännande med just dessa meningar. Presentera de meningar där du berättar något banbrytande som om du verkligen upptäckt något. Laborera med det här hela tiden och gör det varje gång, även när du genomför din föreläsning för etthundrade gången. Det är ju första gången den publiken hör detta!

Det kan kännas som om du överdriver ibland. Bra, för det är vad som krävs! Ju större publik desto större måste överdrifterna vara för att uppfattas i rummet. Det gäller förstås gester också. Även om det känns lustigt när du övar hemma i ditt vardagsrum och det känns som om du skriker likt hur du kände dig när du landade på månen så kommer det inte att kännas lustigt för den tusenhövdade publiken i konferenscentret när du står på scenen.

3. Empati

Medkänsla är ett av de starkaste sätten att vinna förtroende. Försök sätta dig in i din publiks situation, vilka de är, hur de ser på livet. Tänk på vilka svårigheter de möter och vad som gör dem lyckliga.

Om du gör den här hemläxan noga och med öppna, fördomsfria ögon, är det enklare för dig att skapa historier för publiken att relatera till. Ge tydliga exempel, sätt ditt budskap i deras sammanhang och satsa på att förtjäna deras förtroende i ett tidigt skede. Det ökar chanserna för att de lyssnar till slutet och faktiskt tar till sig det du säger.

Om du gör dina förberedelser noga så känner du din publik ganska väl, du förstår dem, vet vad de vill och tycker. Du minskar risken att trampa i klaveret och du ökar chansen att de gillar dig tillbaka.

4. Storytelling

Brukar du berätta historier? Även om det du vill få fram inte är en historia i sig, utan kunskap, så är historieberättande den mest lättfattliga och lättlyssnade formen för att få fram ett budskap.

Försök paketera ditt budskap i en sammanhängande historia, och berätta den. Du kan välja ett tidsperspektiv och berätta kronologiskt. Du kan välja att berätta flera historier, eller case om du vill kalla dem för det, som handlar om olika situationer, personer eller organisationer som löst problem som bevisar dina slutsatser. Du bestämmer, men försök hålla en tråd igenom hela föreläsningen.

Ibland är det din historia du ska berätta, ibland någon annans. Ibland finns det ingen historia - Då kan du hitta på en! Ofta när jag ska föreläsa om saker som är starkt utbildningsinriktade eller kunskapsintensiva finns det ingen bra historia att berätta. Då får jag helt enkelt hitta på en.

Jag utgår från den fakta som ska föras över, som allt vilar på och som publiken måste ta till sig och förstå innan de kan göra något med den. Är det mycket siffror som ska föras ut kan jag skapa en historia om min egen relation till siffror eller koka ihop en fiktiv person som är som Rainman och sen låta den personen bära en historia för att få fram budskapet.

5. Ögonkontakt

Som jag nämnt tidigare borde du göra dig oberoende av tekniken, memorera de viktigaste delarna som till exempel inledningen och de viktigaste blocken, samt skriva ner stödord i ett fysiskt dokument.

Sen kan du alltid, om du blir nervös, fästa blicken mot väggen bakom publiken, då ser det ut som du tittar på dem utan att det märks att du undviker att se någon enstaka individ i ögonen.

Det är ofta i början man tappar bort sig och ofta beror det på att man för tidigt tar ögonkontakt med enstaka personer i publiken. Jag vill dock påminna om att det är viktigt att försöka ta den ögonkontakten senare om du känner dig tryggare vartefter.

För ju tidigare i en föreläsning du kan ta ögonkontakt med publiken desto bättre. Varje deltagare vill känna sig sedd och närvarande, så ju mer desto bättre. Men om det är så att det får dig helt ur balans, gå tillbaka med blicken till den bakre väggen, det är ditt näst bästa alternativ jämfört med en fläck på golvet framför dig, din presentation bakom dig - eller nödutgången.

Du kan läsa mer om nervositet här.

Liknande inlägg

11 vanliga misstag som föreläsare

Lär dig att övertyga med retorikexperten

Ledarskap i klassrummet

Om coachande ledarskap

Vilka fem verktyg kan du inte vara utan som föreläsare?

Kommentera gärna!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Magnus Tyrgrim

Magnus Tyrgrim

magnus.tyrgrim@ackebrink.se

Kommentera gärna!

Vi modererar kommentarsfältet på vardagar mellan 09:00 - 16:00.

Se vår policy för sociala medier