Meny

Utbildingsledaren Peter Moritz vill arbeta för att förbättra kvalitén på utbildningarna inom yrkeshögskolan

”Yrkeshögskoleutbildning är en viktig utbildningsform”

Peter arbetar idag som utbildningsledare och ansvarar för utvecklingen av utbildningar, ledningsgrupparbetet och dialogen med näringslivet. Viktig roll för Peter är också att coacha studenterna i studierna och deras sökande av LIA-platser.

Utbildingsledaren Peter Moritz vill arbeta för att förbättra kvalitén på utbildningarna inom yrkeshögskolan

Foto: Moritzform

Det primära för Peter är dock att ständigt utveckla utbildningen genom de näringslivskontakter han har. Peter tror på ett utökat samarbete med Myndigheten för yrkeshögskolan och ett bredare kontaktnät inom näringslivet.

“Jag är utbildad industridesigner och har arbetat med design och produktutveckling i eget företag i många år. Jag började att undervisa på Malmö högskola i design och visuell kommunikation men upplevde att högskolan inte hade det yrkesfokus som jag tycker är viktigt. Att undervisa är inte heller mitt driv därför sökte jag mig till yrkeshögskolan. För många yrkesroller ser jag att yrkeshögskolan är den bästa utbildningsformen. Den ger många med olika bakgrund en möjlighet att utveckla sin potential, komma in i arbetslivet eller byta yrke.”

Hur skulle du önska att utvecklingen inom yrkeshögskolan ser ut? Vad är dina visioner?

- Yrkesutbildning är en ganska ung utbildningsform jämfört med högskolan. Kvalitén är viktig och behöver en långsiktighet. Att utveckla en utbildning tar tid. Jag ser det som en stor nackdel att vi endast får två starter per beviljad utbildning.

Jag skulle vilja utveckla olika metoder för en pedagogisk utveckling av våra lärare. De lärare som undervisar har en uppdaterad och gedigen specialistkunskap men många gånger ingen pedagogisk utbildning.

Behöver vi öka kännedomen om YH?

- Sen jag började arbeta inom yrkeshögskolan har jag sett att medvetandet om utbildningsformen har ökat men att det fortfarande kan bli bättre. Fortfarande har akademiska meriter en högre status vid rekrytering, tror jag. Därför är det viktigt att synliggöra den kompetens som studenterna får genom yrkeshögskolan.

Varför är det viktigt att näringslivet engagerar sig inom yrkeshögkoleutbildningen?

- Vi är yrkesorienterade och ska tillgodose marknadens behov efter de regelverk som myndigheten har satt upp. Vi måste därför ha uppdaterade utbildningar med regional förankring. Det är viktigt att näringslivet engagerar sig så att vi får input och möjlighet att genomföra utbildningarna på bästa sätt.

Studenterna ska vara anställningsbara och därför behöver näringslivet förstå vikten av att forma yrkeshögskoleutbildningen efter arbetsmarknadens behov. Genom LIA får de möjlighet att hitta kompetens och påverka utbildningen.

Vad är positivt med yrkeshögskolan som utbildningsform enligt dig?

- Utöver det jag redan nämnt så tycker jag om att utbildningen har en inbyggd flexibilitet. Vi kan förändra snabbt utifrån de premisser näringslivet efterfrågar.

Vad är största utmaningen enligt dig att arbeta med yrkeshögskoleutbildning?

- Som utbildningsledare måste man ha ett uppdaterat kontaktnät inom de utbildningar man ansvarar för. Vi behöver våra kontakter för att få input och feedback kring hur vi kan förändra och förbättra. Vi behöver fler kontakter utöver kontakten med ledningsgruppen för att få ett bredare perspektiv.

En annan utmaning är att genomföra en utbildning med kvalité på ett kostnadseffektivt sätt.

Vad skulle du vilja göra om du var generaldirektör för MYH?

- Svår fråga! Spontant skulle jag lyfta utbildningskvalitén och bygga kontinuitet och arbeta långsiktigt. Jag skulle skapa ha en ökad dialog mellan myndigheten och olika utbildningsaktörer för att effektivisera ansökningsarbetet.

Hur vill du se utvecklingen kring yrkeshögskolan? Kommentera och dela gärna med dig av dina tankar!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anna Visuri

info@ackebrink.se

Kommentera gärna!

Vi modererar kommentarsfältet på vardagar mellan 09:00 - 16:00.

Se vår policy för sociala medier