Meny

Lachlan Stewart delar med sig av sina bästa utbildnings- och föreläsarknep

Lachlan Stewart undervisar primärt i CAD för bygg- och el-ingenjörer, delvis i teknisk business engelska.

Lachlan Stewart: - Jag följer den amerikanska pedagogen John Deweys idéer, att det ska finnas flera olika vägar till målet, och med olika svårighetsnivåer.

Lachlan Stewart delar med sig av sina bästa utbildnings- och föreläsarknep

Just nu befinner sig Lachlan i Australien men tog sig tid för oss och svarade på våra frågor kring att utbilda och föreläsa.

Hur engagerar du dina studerande?

- Jag ser till att skapa uppgifter som utmanar alla i klassrummet. Ingen ska känna sig helt borta eller vara helt uttråkad. Klassrummet måste också vara demokratiskt; eleverna (och detta gäller särskilt vuxna) behöver känna att de har valt hur de ska gå framåt, att de har valt det undervisningssätt som passar dem bäst, samt att alla har möjligheten att diskutera allt i en öppen miljö.

Vill du dela med dig av dina bästa utbildningsknep?

- Mina “undervisningsknep” kommer ursprungligen från min tid som gymnasielärare. Jag är strikt med tidsplaneringen. Alla ska veta precis var de ska vara och när, vad vi ska gå igenom och vad de behöver kunna.

Allt de behöver veta om kursen ska stå på ett A4-blad. Jag gör också alltid något nytt varje gång jag undervisar i samma kurs. Om jag lyckas är det något jag kan inkludera nästa gång, annars testar jag återigen något nytt. Man ska alltid prova nya saker. Om de studerande upplever läraren som uttråkad kommer inte de studerande heller att engagera sig.

Hur skapar du diskussioner i klassrummet?

- Jag har arbetat med CAD i nästan tio år nu. Ändå har jag fortfarande svårt med att ibland lösa CAD-problem på det sätt en ny studerande skulle. Därför ber jag ofta en studerande att komma fram och lösa problemet själv framför gruppen. Då hittar jag alltid nya sätt att skapa uppgifter och skapar ett bra sätt att diskutera om olika sätt att lösa problem samt deras för- och nackdelar.

 

Foto: Privat (Lachlan Stewart)

Hur kan man göra för att lyfta de tysta individerna i ett klassrum?

- När jag själv studerande var jag en av de tysta i klassrummet. Det jag trivdes bäst med då var när jag fick lära mig själv och det bär jag alltid med mig. Därför gör jag mitt bästa för att skapa flera möjligheter så att även mina elever kan göra så om de vill, samtidigt som jag har koll på vad de gör och deras framgång med materialet. Ett exempel är att ge dem tillgång till hela kursens material från början, med steg för steg-instruktioner samt videoklipp som visar hur man gör så att de, om de vill, kan plugga på egen hand.

Om man har problem med att någon tar mycket utrymme i klassrummet på fel sätt - vilka är dina tips för att hantera det?

- Mina dagar som gymnasielärare har lärt mig att det enklaste sättet att hantera studerande är följande: Visa från första början att alla är jämlika i klassrummet, till och med läraren (till en viss nivå). Jag måste göra mitt jobb och det är att förbreda och leverera material, hålla ordning i klassrummet, och se över allas arbete så fort jag kan. Deras jobb är att respektera mig, men också att respektera varandra.

I värsta fall rekommenderar jag att du pratar privat med personen utanför klassrummet, och förklarar vad som gått fel och att ni diskuterar hur ni kan lösa det. Oftast är den studerande kanske frustrerad med innehållet eller andras åsikter, vilket som nämnt kan lösas med en enskild diskussion och sedan kanske ni bör ha en separat diskussion med gruppen.

Hur tänker du kring vuxenutbildning i framtiden?

- Framtiden är digital, inget snack om saken! Det kommer att finnas fler som vill läsa på distans. Dels för att de arbetar, har fått barn eller kanske har en funktionsnedsättning. Alla har rätt till samma kvalitét i undervisningen, oavsett om det är på distans eller i ett klassrum.

Man ska inte se det som att nivån i klassrummet kommer att sänkas för att den ska anpassas till flera. Vi ska se det som att vi behöver tänka över hur det digitala klassrummet kan komma i kapp med det fysiska, samtidigt som vi ska tänka hur det fysiska går framåt.

Vi måste tänka på hur vi motiverar och inkluderar de studerande i det digitala klassrummet. Att lägga upp material har prioriterats före detta och det gör att bara de mest motiverade och disciplinerade studerande lyckas i det digitala klassrummet. Vi behöver experimentera mer för att komma på fler sätt att engagera och motivera studerande digitalt.

Berätta om ditt bästa föreläsarminne!

- Upplevelsen av att utbilda i manuell ritningsteknik. Många nybörjare tror att man måste ha talang och förmåga för att rita. Många tror att det är något som man antingen har eller inte har. Efter att jag har utbildat i ett par månader,  förklarat och visat upp ett strukturerat sätt att rita kan jag se hur jag har ändrat deras attityd. Det är alltid en speciell upplevelse för mig. Alla kan allt med tillräckligt mycket tålamod - och en bra lärare!

Eftersom vi ofta skriver om att just utbilda på ackebrink.se, så undrar vi vad du skulle vilja lära dig mer om inom utbildning? Har du tips på ämnen du själv är intresserad av?

- Det kanske låter lite ambitiöst men jag skulle vilja lära mig teckenspråk. Jag undervisar i ett ämne där hörseln egentligen inte spelar någon roll i själva kompetensen. Det är bara ett sätt att kommunicera. Vi använder ju ändå mest e-post nuförtiden. Jag har undervisat hörselskadade elever med hjälp av en tolk tidigare, och fick veta att det finns flera som skulle kunna läsa flera olika ämnen om det fanns en möjlighet att anställa fler tolkar. Tänk om lärare kunde få gratis utbildning i teckenspråk? Det skulle ge fler möjligheter för samhället och också flera jobb för lärare.

Vad är dina bästa utbildningsknep och hur tänker du kring att öka motivationen för studerande som läser på distans? Kommentera gärna och dela med dig av dina tankar.

Ett stort tack till Lachlan Stewart som tog sig tid att skriva och svara på våra frågor!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 

Anna Visuri

info@ackebrink.se

Kommentera gärna!

Vi modererar kommentarsfältet på vardagar mellan 09:00 - 16:00.

Se vår policy för sociala medier