Meny

Git Guldare om framtidens ledarskap

Git: “Jag brukar säga att jag vill bidra till “Peace inside and between people”.

Git Guldare hjälper och lär människor att kommunicera på en djupare nivå. Syftet är att ge människor kunskap och kompetens men också en starkare inre tillfredsställelse i sitt arbete och i sina relationer.

Git Guldare om framtidens ledarskap

Foto: Anja Callius

Det är hennes övertygelse att förmågan att behärska sann dialog är en förutsättning för att lyckas med ledarskap och samarbete med de höga krav som ställs för att nå framgång idag.

Den 10 juni föreläser Git om framtidens och förändringens ledarskap - om krav, förväntningar och framgångsfaktorer.

Vad handlar framtidens ledarskap om i dina ögon?

- En stor faktor är den förväntan och de krav på förändring som pågår ”överallt” och ”hela tiden”. Framtidens ledarskap kräver i stor utsträckning en förmåga att anpassa sig till det samtidigt som man ska leda och stödja andra i samma situation.

Vad stödjer det framgångsrika ledarskapet?

- Dialogkompetens är ett fundament i all verksamhet och blir allt viktigare för framtidens ledare. Man behöver behärska och ha förmågan till dialog och kommunikation på en ny nivå än tidigare för att bidra till effektivitet, engagemang och utveckling parallellt med förändringar. Den grundläggande betydelsen av dialog lägger betoning på att skapa mening och förståelse. Dialog har därmed fokus på att man tillsammans undersöker och reflekterar över åsikter, fakta, argument och alternativ. Det ger en gemensam förståelse för utgångsläget för att till exempel skapa tydlighet och aha-upplevelser, lösa ett problem eller fatta ett beslut.

Vad handlar din föreläsning om?

- Jag kommer att presentera förhållningssätt och beteenden samt några grundläggande förmågor inom kommunikationsom är stöd för framtidens ledarskap.

Varför ska vi komma och lyssna på just dig?

- Jag arbetar inom tre områden – utveckling, dialog och konflikthantering – vilket gett mig både bredd och djup i min kompetens som konsult. Jag har nu nästan 20 års erfarenhet från olika företag, branscher och kommuner på olika platser och i olika storlekar. Det innebär inte att jag använder gamla koncept som lösningar på nya situationer. Tvärtom! Min erfarenhet har lärt mig att varje tillstånd på något sätt är unikt och kräver förståelse och insikt. Att skapa det i samarbetet mellan människor är grunden för det jag gör. Jag vill alltid hjälpa andra att nå nästa nivå av vad de kan åstadkomma oavsett om utgångspunkten är upplevelsen av möjligheter eller problem. Det är gemensamt för allt jag gör.

En viktig bakgrund för mig är också att jag leder ett antal nätverk med chefer i olika yrkesgrupper. Genom det arbetet har jag fått ta del av många utmaningar, lösningar och framgångsfaktorer som ökat min kompetens och förmåga att stödja och hjälpa processer.

Vad är det roligaste med att utbilda?

- Att ge människor ny kunskap och ökad kompetens och därmed en större förmåga att hantera de situationer och omständigheter de befinner sig i. Jag älskar också när jag bidrar till att människor får insikter och “aha”-upplevelser som leder till positiv förändring och bättre resultat inom det de vill uppnå ­– oavsett om det gäller arbetsuppgifter eller relationer.

Jag brukar säga att jag vill bidra till “peace inside and between people” – inre lugn och yttre styrka tillsammans med andra.

Vad finner du mest utmanande med att utbilda?

- Att tillfredsställa alla deltagare. Alla har ju olika önskemål, behov, förväntningar, erfarenheter och kunskaper.

Vad är ditt bästa föreläsarminne?

- För ganska många år sedan ledde jag en grupputveckling som bland annat innehöll seminariedagar. Under en av dem tyckte jag det var svårt att ”få igång” gruppen. Deltagarna var ganska slutna och allvarliga och det var trögt att skapa dialog. Jag kämpade för att bidra till energi och engagemang men var ändå inte nöjd med mig själv och det jag åstadkommit när dagen var slut. Ändå fick jag efteråt veta av uppdragsgivaren att gruppen varit mycket nöjd med min insats. En av dem som jag upplevt mest sluten hade till och med sagt att en dag med mig alltid var mycket inspirerande och energigivande.

Det gav mig en tydlig och stark insikt om hur fel vi kan tolka andra ibland. Vi tror att vi vet ”sanningen” och så är den något helt annat. Det blev en tydlig lärdom om att vi ska ifrågasätta våra förutfattade meningar.

När det gäller att utbilda, är det något du skulle vilja lära dig mer om?

- Jag skulle vilja veta mer om inlärningsstilar. Det finns ju olika sätt för hur vi bäst tar till oss kunskap. Vissa gör det genom att lyssna, andra föredrar bildspråk eller att göra något praktiskt till exempel.

Vill du anmäla dig till Gits föreläsning den tionde juni? Läs mer och anmäl dig här.

Samma förmiddag föreläser Johan Andersson om hur man ger kunden en röst och skapar insikter om kundens verkliga användning av företagets produkter. Johan visar exempel på olika metoder och verktyg som hör till ett kundfokuserat arbetssätt och vart de behöver finnas integrerade i en kundfokuserad verksamhet. Företag som planerar ett förändringsarbete för ett förbättrat kundfokuserat arbetssätt får här också exempel på verktyg för att kunna skapa förståelse för de förutsättningar som finns för företagets förändringsmognad.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 

Anna Visuri

info@ackebrink.se

Kommentera gärna!

Vi modererar kommentarsfältet på vardagar mellan 09:00 - 16:00.

Se vår policy för sociala medier