Meny

Vad bör man tänka på när man ska föreläsa?

Hur lägger jag upp en föreläsning? Hur vet jag att mitt material räcker? Hur skapar jag riktigt bra och givande uppgifter?

Oavsett om du ska förbereda dig inför att hålla i en timmes föredrag eller att hålla i en hel kurs behöver du förbereda dig. Denise Holgerman, en av våra konsultchefer med gedigen bakgrund i utbildningsbranschen, delar med sig av sina bästa tips och råd.

Vad bör man tänka på när man ska föreläsa?

Vad är det första jag måste tänka på när jag ska förbereda min föreläsning?

- Du behöver först ta reda på vilken nivå din föreläsning ska hålla. Du behöver förväntningshantera och göra det i förväg i den mån det går. Om möjligt, skicka gärna ett trevligt presentationsmejl till deltagarna. Berätta kort om dig själv och dina planer. Be dem också fundera över sina förväntningar och att de tar med sig det till när det är dags.

Om möjligt, ta reda på deras förkunskaper och vad de gjort sedan innan kring ämnet. Är det en utbildning inom exempelvis yrkeshögskolan, är det viktigt att ta del av kursplan, kursinnehåll, utbildningsplan och vad yrkesrollen leder till. Ta reda på allt som går att ta reda på! Ta gärna del av tidigare kursmaterial och att du får kontakt med skolan och utbildningsledaren. Det är dock inte förrän du träffar klassen du får de bästa svaren!

Du kan bara planera 80 % av din dag

- Du behöver inte planera in vad du ska prata om timme för timme. Det räcker att planera dagen i grova drag. Det sägs att du bara kan planera 80 % av din dag. Resterande 20 % måste du planera på plats. Du vet inte vad eller vilka frågor som dyker upp under dagen.

När du förbereder ditt material, tänk på att blanda teoripass med praktiska uppgifter. Ta också med dig några “ess i rockärmen” i fall ditt material tar slut. Ett vanligt problem för föreläsare är att man planerar för mycket eller för lite. Föreläsaren hinner antingen inte med allt eller har för lite att gå igenom.

Hur ska jag tänka när jag skapar uppgifter?

- Till att börja med kan du ta del av tidigare uppgifter från andra föreläsare eller så utgår du från din bransch och ditt yrke - vad kan du råka ut för i arbetslivet? Liknande uppgifter kanske kan dyka upp på en tenta så det blir en röd tråd genom hela utbildningen. Tänk också utifrån vad du själv skulle finna givande. Efterfråga också information från klassen - vad har de själva varit med om eller sett som de skulle vilja skapa moment av? Gör research på internet - kan du hitta case du kan återskapa?

Hur skapar man en bra powerpoint-presentation?

- A och O är att inte låsa dig fast vid den, men att ha den i åtanke att ha ett bra grundmaterial att utgå ifrån. Vad du väljer att använda dig av, förutom en PP, beror självklart på det du kommer prata om. Men något som är extra viktigt att ha i åtanke är att inte ha för mycket text. När du har text - se till att det är läsbart på håll. Använd gärna bilder du pratar fritt kring.

Vad bör jag tänka på när det är att dags att utbilda?

- Under din första dag ska du självklart presentera dig. Berätta kort om dig själv och din bakgrund. Nämn gärna viktiga delar som inger förtroende och stärker din auktoritet i klassen. Håll det kort och undvik en lång monolog. Visa att du tycker det är kul!

Det är också viktigt att du fortsätter det spår du öppnade upp för i ditt presentationsmail, d.v.s. går igenom kursplaneringen och mål med utbildningen. Det är också nu du har möjlighet att lära känna klassen och publiken!

Beroende på hur mycket tid du har, lägg gärna en halvtimme på att lära känna klassen. Låt dem berätta om sin erfarenhet och sina mål. Följ upp deras förväntningar. Gör det anonymt eller diskutera högt. Anpassa dig efter det men se ändå till att hålla kursplaneringen som redan är bestämd.

Se till att du inte pratar för mycket om du har en hel dag. Det mäktar varken du som föreläsare eller publiken med. Varva dagen med introduktion, teoripass, diskussions - och gruppuppgifter och raster. Avsluta alltid dagen med en summering.

Vad ska jag tänka på under utbildningens gång?

- En del studenter är flitiga på att ställa frågor medan andra inte vågar ställa dessa högt. Ett tips är att skriva ett ord på tavlan och be alla klistra fast en post-it, med en fråga kring det ordet, på tavlan. Ett annat tips är att skapa ett frågeformulär i ett block (eller ett dokument på nätet) som finns ständigt tillgänglig under kursens gång, där också svaren tillkommer under kursens gång. Detta är bara några sätt att öka din kontakt med studenterna - oavsett deras sätt att interagera med andra.

Det är också alltid viktigt att du har ett utrymme och tid för frågor. Du får inte gömma dig!

Vilka vanliga problem kan jag råka ut för som föreläsare?

- Du kan aldrig glädja alla och det är ok. Många som är i publiken brinner förmodligen för sitt ämne men älskar inte alla kursmoment. Precis som med ett smörgåsbord älskar du inte allt. Alla kommer kanske inte ha nytta av just det du säger medan andra kommer ha nytta av det.

Det är, som tidigare nämnt, också viktigt att du känner klassen och vet vad de kan sedan innan. Ibland finns det några i klassen som redan kan det du går igenom. Ett sätt att hantera detta är att även ge dessa personer utrymme att diskutera och få möjlighet att berätta om deras erfarenhet. Det gynnar både dig och de andra i klassen. Många arbetar på olika sätt fast de är i samma bransch. Varva dina egna insikter med andras och se det som en fördel - inte ett hot.

En del blir också nervösa och det är också ok. Blir det för jobbigt, ta gärna en bensträckare. Du blir fort varm i kläderna! Något vi brukar göra ibland är att koppla ihop en ny föreläsare men någon som är mer van. De får följa med på deras lektioner och se hur de arbetar.

Glöm inte att gå in och ha skoj!

- Det sägs att det är faktiskt utbildaren som lär sig mest. Kanske inte om ämnet i sig men att man lär sig väldigt mycket om sig själv!

Liknande artiklar

Hur kan du som föreläsare arbeta med din och andras personliga utveckling?

Ledarskap i klassrummet - Hur gör jag? 

Tips och råd för teambuilding i klassrummet

Tips och råd till dig som är nervös inför din föreläsning

 

Anna Visuri

info@ackebrink.se

Kommentera gärna!

Vi modererar kommentarsfältet på vardagar mellan 09:00 - 16:00.

Se vår policy för sociala medier