Meny

Hur kan du som föreläsare arbeta med din och andras personliga utveckling?

Hur vill du utveckla dig själv som föreläsare? Hur vill du utveckla andra i publiken eller i klassrummet?

Susanne Bryhn: - "Om du själv vågar ta första steget till att utvecklas, så kommer andra också att utvecklas. Självklart är det ett ständigt pågående arbete men det kräver också ett faktiskt initiativ".

Hur kan du som föreläsare arbeta med din och andras personliga utveckling?

Foto: Privat (Susanne Bryhn).

Susanne fortsätter - "Våga gå in för det med både hjärta och själ! Våga lära känna dig själv och andra just i syfte att skapa en öppenhet och tillit till varandra".

Susanne Bryhn är beteendevetare och arbetar idag på Moretime som verksamhets- och ledarutvecklare, där hon arbetar med att coacha både mindre som större etablerade entreprenörer.

Förutom att Susanne är en av våra fantastiska utbildare fick vi äran att intervjua henne om hur föreläsare kan arbeta med sin och andras personliga utveckling.

Vad handlar personlig utveckling om egentligen?

- Det handlar om insikten om dig själv, hur du reagerar i olika situationer, hur andra uppfattar dig och hur du beskriver vad du tycker och tänker. Det handlar om att ha viljan och förutsättningarna för att förändras.

Det första du behöver göra när du arbetar med personlig utveckling är att våga gå ur din “comfort zone” för att skapa de första förutsättningarna för att utveckla dig själv. Personlig utveckling handlar också om att du ska lära dig av dina misstag och dina framgångar. Det handlar om att reflektera och se över vad var det som gick bra, vad var det som gick dåligt och varför. Det handlar om att våga vara stolt, rannsaka sig själv, njuta och ta med sig det till nästa gång.

Hur du arbetar kommer att spegla av sig. Du visar med både kroppsspråk och energi hur du mår och en föreläsning är alltid färskvara - du kanske lyckades igår men idag är en ny dag.

Hur kan man arbeta med personlig utveckling i en undervisningssituation?

- Känner du till SWOT-analyen som används inom marknadsföring och kommunikation? Arbeta med den när du arbetar med din eller andras personliga utveckling. Vad är dina mål? Vad är dina styrkor? Vad är dina svagheter? Hur ser dina möjligheter ut och vad hindrar dig? Svara på frågorna och arbeta utefter det.

Som föreläsare kan du tänka utefter dina mål. Inte bara de mål som någon annan satt. Hur ska du spänna bågen? Vill du att klassen ska delta i fler diskussioner? Vad är dina egna personliga mål och hur kan du nå dem?

Till att börja med bör du också kontrollera förväntningarna i undervisningssituationen för att höra vad de andra vill ha mer eller mindre av. Du bör också utefter detta vara beredd på att revidera ditt material eller dina övningar. Skapa mål tillsammans och motivera varandra utefter det. Händer det något viktigare i klassrummet måste du koncentrera dig på det.

Våga efterfråga feedback. Och glöm inte att du måste själv också ge feedback. Om du är osäker på om du själv får ta del av eventuella utvärderingar - gör det själv! En till tre frågor kan räcka gott och väl. Du kan be om anonym återkoppling eller låta publiken sitta i mindre grupper och diskutera tillsammans.

Exempel på frågor:

- Vad ska jag göra mer av?

- Vad ska jag göra mindre av?

- Vad borde jag sluta/börja med?

Glöm inte att du måste själv ge feedback också. Varje person ska få möjligheten att tänka över hur de är som individer, vad de har för styrkor och svagheter. Tänk gärna återigen utifrån SWOT-analysen.

Utöver SWOT-analysen, vad mer kan du göra för att arbeta med publikens personliga utveckling?

- Skapa övningar som har med publikens kommande uppgifter eller yrke att göra. Oavsett yrke behöver många också lära sig att jobba i team, så arbeta med många gruppuppgifter ni utvecklar tillsammans. Använd dig också av ombytta roller - sätt dig själv i publiken. Låt studenterna presentera sina övningar. Lär också studenterna att utvärdera sig själva och sina insatser.

Vi vill göra fler reportage om att utbilda och föreläsa - vad skulle du vilja att vi gör ett reportage kring?

- Hur kan vi som föreläser och undervisar utnyttja ny eller annan teknik när vi föreläser? Vad kan vi göra som bryter mot normen och det traditionella sättet att undervisa?

...och med de orden tackar vi Susanne Bryhn och sätter igång med nästa reportage - hur lägger man upp en annorlunda föreläsning. Känner du en duktig pedagog och föreläsare som vi borde intervjua? Hör av dig till oss!

Liknande artiklar

Ledarskap i klassrummet - Hur gör jag?

Tips och råd till dig som är nervös inför din föreläsning

Vad ska man tänka på när man ska föreläsa?

 


Anna Visuri

info@ackebrink.se

Kommentera gärna!

Vi modererar kommentarsfältet på vardagar mellan 09:00 - 16:00.

Se vår policy för sociala medier