Meny

Tips & råd för teambuilding i klassrummet

“Utan teambuilding kommer du ingenstans som ledare. Du har inte ett suck”

Ledarskap inom utbildning och i klassrummet är lika viktigt som ledarskap i arbetet hos företaget. Enligt Anna Hedrén, affärsområdeschef hos Ackebrink, handlar ledarskap om just teambuilding.

Tips & råd för teambuilding i klassrummet

Anna ger dig här flera handfasta tips inom teambuilding för att stärka ditt ledarskap och din klass i klassrummet.

Anna Hedrén har lång erfarenhet av ledarskap. Hon har tidigare arbetat som bl.a. projektledare och produktionschef i tidningsbranschen, VD i eget företag med inriktning utbildning, tillförordnad VD inom industrin, samt som utbildningschef inom yrkeshögskolan.

Vad är teambuilding?

- För mig är teambuilding att få en grupp att ta fram ett gemensamt mål, men även delmål, att nå tillsammans. Då ökar också möjligheten för att målen faktiskt ska uppnås. Utan gemensamma mål blir det svårt att teama en grupp. 

Teambuilding handlar också om att gruppen ska lära känna varandra och hur gruppen kan arbeta tillsammans på bästa sätt. Människor är i grunden ganska nyfikna på varandra och teambuilding är något som sker både på ett medvetet och omedvetet plan i olika konstellationer. Det sker med dina vänner lika mycket som det sker i sportsammanhang eller där du arbetar.

Utan teambuilding kommer du ingenstans som ledare. Du har inte ett suck.

Är teambuilding onödigt och slöseri med tid?

- Jag tror att den som tänker så, har inte upplevt vad väl utförd teambuilding kan göra. Eller så kan de inte se att de ens har behovet. Självklart har jag mött skepsis när jag arbetat med teambuilding - i många fall endast inledningsvis. När teambuildingen varit klar har deras skepsis bytts till större förståelse.

Det är alltid en stor utmaning för den som leder en teambuilding, oavsett hur den är uppbyggd, att få med sig en hel grupp, oavsett storlek. Om du inte får med alla - ta det inte personligt. Gör du en utvärdering efter en teambuilding kommer du alltid ha de i gruppen som är superbegaistrade och de andra som inte känner någonting alls.

De andra kanske tillhör en annan grupp av människor som inte är nyfikna på andra och inte vill lära känna andra. Det måste du också respektera. I det stora hela kommer du ganska snabbt se om din teambuilding fallit väl ut och om ni har nått ert mål.

Finns det behov av teambuilding inom utbildning och i klassrummet?

 - Du som utbildare kanske finner konflikter eller ser att din klass spretar åt olika håll? Då kan du behöva teambuilding. Om du under första veckan inom, exempelvis yrkeshögskolan, missar att ha någon form av diskussion kring målsättningar kommer du att få problem i klassen. Det handlar om att ta reda på hur ni ska bete er mot varandra, vilka krav ni ställer på varandra, vilka krav skolan ställer på de studerande och tvärtom.

I ett fall som detta måste du på något vis samla gruppen för att tillsammans ta fram ett gemensamt mål. Hur ni kommer dit är i princip ointressant. Poängen är att aldrig köra över någon med “detta är vårt mål”. Då kommer någon garanterat att bli missnöjd och inte arbeta mot samma mål för att de känner att de inte varit delaktiga i att skapa och se målbilden.

Teambuilding handlar också om mental träning och att lära sig sin egen roll i gruppen och vad den innebär och vad andra förväntar sig av dig.

Tips för teambuilding i klassrummet

1. Skapa en samling frågeställningar för hur ni i klassen kan arbeta tillsammans. Se till att klassen delas upp i mindre grupper för att diskutera frågeställningarna. Se gärna till att det blir en muntlig redovisning för att skapa en diskussion i hela klassen.

Exempel på frågeställningar kan vara hur ni vill att man ska bete sig mot varandra eller hur man gör om man kommer sent. Skapa frågor kring det praktiska och få klassen att känna att de bestämmer - då har du skapat ett team.

2. Dela upp klassen två och två i par. Be dem sätta sig bredvid någon de inte känner och be sedan att person A berättar vad han/hon vet om person B, och sedan vice versa. Sedan kan de genom muntlig redovisning berätta vad de visste om den andra utan att den personen trodde sig ha förmedlat tidigare. De kommer att bli förvånade över hur mycket de visat av sig själva utan att veta det.

3. Dela upp klassen i grupper och be dem skapa moodboards kring hur/vem de tror att deras klass är. Efter ett år kan klassen göra samma sak igen, jämföra och se hur de har förändrats från deras första moodboard.

4. Beroende på utbildning kan du skapa utmaningar som de ska lösa tillsammans. Jag hade exempelvis en säljutbildning för ett tag sedan där jag och min kollega samt klassen tillsammans skapade olika teambuildingövningar som gick i linje med syftet av utbildningen.

Tips för teambuilding i den mindre gruppen

1. Om inte gruppen känner varandra föreslår jag att ni börjar med övningarna ovan. Utöver detta kan gruppen arbeta med den så kallade Eisenhowers ABC-metod. Den går kortfattat ut på att prioritera. Gruppen ska dela in det arbetsuppgifter de ska lösa utefter vad som är akut, vad som måste göras, vad som inte måste göras men är kul, vad man inte ens vid första anblicken ser att man behöver göra och annat som behöver delegeras. Finns mängder med böcker och artiklar om detta - det är bara att söka!

2. Jag föreslår också att ni går igenom det så kallade Johari-fönstret. Sammanfattningsvis handlar den om att ta reda på hur ni i gruppen är som personer och hur ni kommunicerar. Detta finns det också mängder med information om. Johari-fönstret förtäljer hur du befinner dig på en viss arena, vad du visar för andra, hur du ser på din fasad och dina olika egenskaper m.m. Det här kan vara extra intressant för exempelvis en projektledare som bygger upp sin grupp och vill veta hur alla på sitt eget sätt kan bidra tillsammans för att lösa en gemensam uppgift.

Tips för teambuilding i en tvåmannakonstellation

1. Rakhet och öppenhet är a och o. Ju mindre grupp desto större möjlighet att vara rak. För att få en tvåmannakonstellation att fungera behövs respekt i alla dess former. Det kan handla om synsätt på tid eller olika sätt att arbeta (det ena behöver inte utesluta det andra). Vi är alla olika.

2. Lär känna varandra. Förklara vem du är och ta reda på vem den andra är. Visa omtanke!

Vad är dina bästa råd och tips? Kommentera gärna!

 

Anna Visuri

info@ackebrink.se

Kommentera gärna!

Vi modererar kommentarsfältet på vardagar mellan 09:00 - 16:00.

Se vår policy för sociala medier