Meny

En lyckad föreläsning - Att lyckas skapa engagemang!

Att fånga och fängsla stunden i nuet och göra ett intryck som lever kvar i de studerande under lång tid - det är en lyckad föreläsning enligt Karoline Mellgren.

Karoline är specialist inom användbarhet och användarcentrerade metoder. Vi fick äran att intervjua henne och att få dela med oss av hennes tankar kring att föreläsa.

En lyckad föreläsning - Att lyckas skapa engagemang!

Foto: Privat (Karoline Mellgren).

Vem är du och vad föreläser du i?

 -  Jag heter Karoline Mellgren och utbildar i användbarhet och användarupplevelse eller ”user experience”. Ämnet har sitt ursprung i hur vi människor bedömer vår interaktion med framförallt tekniska system. ”Användbarhet” är bara en aspekt av det lite bredare begreppet user experience men tjänar som mått på hur användaren upplever en webbtjänst eller en mobil applikation. Att arbeta med användarupplevelse handlar om hur jag kan utgå från människan – kund och användare – när t ex ett intranät utvecklas och anpassas utifrån verksamheten.

När jag föreläser försöker jag sätta in begreppet i ett större sammanhang bland interaktionsdesign och designvetenskaperna i stort . Det är lätt att tänka att ”det där med användbarhet tar vi sen” men det är precis tvärtom. Att utgå från kunden och användaren när tekniska lösningar utvecklas är år 2014 att betrakta som en hygienfaktor. Men så är det inte alltid. 

Att sätta pedagogiken och nyfikenheten på sin spets

 - Jag föreläser för att jag vill vara till nytta. Det ställer min pedagogiska förmåga och nyfikenhet på sin spets. Jag vill berätta om mina praktiska erfarenheter och bidra till förståelse för helheten. Det finns hyllvis med teori om användbarhet och användarcentrerad metodik, men metoderna blir aldrig bättre än din egen förståelse. Du måste få dina egna näsbrännor för att lära dig! Praktiska exempel är viktigt.

 Hur får du dig själv sporrad och leveransklar inför en föreläsning?

- Jag lägger stor vikt på min presentation och förståelsen för vilken min målgrupp är. Jag vill veta vilket sammanhang min målgrupp är i och hur jag kan hjälpa dem där i den situationen. För mig är det också viktigt att utgå från praktiska exempel och hur jag presenterar dem. För att själv bli ”leveransklar” yogar jag gärna ett längre pass innan för att skapa ett lugn och koncentrera mig på nuet.  

Vad är en lyckad föreläsning för dig?

- När jag har lyckats skapa engagemang! Jag vill kunna fånga ögonblicket och fängsla i stunden och förhoppningsvis göra ett intryck som lever kvar hos de studerande. Ett intryck som de sedan tar vidare i sin utbildning. För mig är det också viktigt att skapa ett klimat med högt i tak med alla frågor välkomna, särskilt “varför”-frågor som är så viktiga för designorienterade yrken.

Vad skulle du ge för råd till en föreläsare som känner sig nervös?

- Koncentrera dig på andningen. När du är nervös blir din andning ytlig och då finns det risk för att du tappar tråden. Den ytliga andningen påverkar hela nervsystemet, så ta ett djupt andetag och lura kroppen till en lugnare andning! Mig personligen hjälper det att kontrollera andningen för att hitta lugn och närvaro igen.

Ett annat tips jag vill skicka med är att fokusera på ett föremål i rummet, antingen i klassrummet eller något du t ex har i fickan. När vi blir nervösa så är det ofta för att vi far iväg i tanken och kanske blir rädda för att misslyckas eller bli dömda. Det gäller att komma tillbaka till nuet och kunna bli neutral i tankarna. Det kan du göra genom att koncentrera dig på det här föremålet. Eller genom att ta ett djupt andetag.

Vilka är dina bästa tips för att förmedla information i ett svårt eller tungt ämne?

- Jag utgår oftast från mig själv och hur jag själv tar in information. Jag behöver se helheten framför mig för att förstå delarna och tvärtom.

Med andra ord, måla upp helheten, dela upp den som en limpa och förklara hur dessa delar hänger ihop och hur de skapar helheten. Om det är ett komplext ämne så är också viktigt att skapa engagemang och skapa frågor i publiken. Det skapar reflektion.

Vi vill göra fler reportage om att utbilda och föreläsa - vad skulle du vilja att vi gör ett reportage kring?

- Vad skiljer den goda pedagogen från den dåliga? Hur kan du lägga upp en annorlunda föreläsning?

 ...och med de orden tackar vi Karoline och sätter igång med nästa reportage - hur lägger man upp en annorlunda föreläsning? Mer om det om ett par veckor.

 

Anna Visuri

info@ackebrink.se

Kommentera gärna!

Vi modererar kommentarsfältet på vardagar mellan 09:00 - 16:00.

Se vår policy för sociala medier