Meny

Lär dig att övertyga med retorikexperten Ami Hemviken

Retorik

Ami Hemviken, inspiratör och retorikexpert på Mindset, arbetar dagligen med övertygande kommunikation.

Lär dig att övertyga med retorikexperten Ami Hemviken

Bild: Henrik Ekequist, Mindset. 

För Ackebrink-journalen berättar Ami om vikten av att arbeta med att övertyga och att skapa önskad känsla hos sin målgrupp - oavsett vad du arbetar med. Ami bjuder också på sig själv och avslöjar hur svårt det ibland kan vara att faktiskt leva som man lär.

Vill du övertyga? Ami Hemviken har tipsen!

Vem är du och vad arbetar du med?

Jag är en glad och energirik person som brinner för relationer och möten mellan människor. Jag är i grunden beteendevetare och jag älskar kommunikation. Jag har arbetat med kommunikation i princip hela mitt yrkesverksamma liv - allt från att vara högstadielärare till att arbeta inom reklam och marknadsföring. De senaste sju åren har jag arbetat på utbildningsföretaget Mindset som kommunikationskonsult - med allt från coaching och föreläsningar till utbildningar och workshops inom bl.a. retorik.

På fritiden spelar jag gärna piano eller sjunger. Jag hade faktiskt en låt på radion för väldigt länge sedan men jag tänker inte avslöja vilken, haha! Jag är också gift och har två underbara barn!

Vad är retorik för dig?

Retorik i sig är väldigt brett och för mig handlar det om övertygande kommunikation. Många blandar tyvärr ihop retorik med att hålla tal eller att skapa bra presentationer.

Retorik är faktiskt en stor del av våra liv eftersom vi rätt ofta vill påverka och övertyga varandra i olika situationer. Retorik handlar alltid om möten där du träffar andra människor och vill övertyga någon om just dina ståndpunkter. Det handlar inte om att få igenom sin vilja till varje pris utan det handlar om att om inte du är övertygande nog så kommer någon annan att vara det.

Jag personligen arbetar mycket med att andra ska få ett vidare perspektiv för att lära sig använda sina retoriska verktyg i fler situationer än ett.

Inom retorik är det viktigt med att känna din målgrupp

A och O inom retorik är att du måste känna din målgrupp, den person eller grupp du försöker övertyga. Det är alltid målgruppen som avgör om du är framgångsrik eller inte. Det finns ingen objektiv sanning. Vad andra tycker om dig och ditt budskap är det som gäller. Jag lägger alltid energi på att uppmuntra andra att lära känna varandra bättre för då blir du också bättre på att övertyga.

Humor, glädje och närhet är alltid bra sätt att nå varandra. Jag tänker också ofta på att inte gå rakt på sak för tidigt.

Vi människor är rätt fasta i vårt sätt att tänka och tillåter oss inte att bli påverkade av så många. Vi måste ha respekt för och gilla personen vi pratar med för att låta oss bli övertygade. Att bli accepterad och helst omtyckt är en grundförutsättning för att du ska kunna övertyga. Så lägg krut på att få kontakt och bli omtyckt, sen kan du börja övertyga!

Hamna inte i argumentfällan

Argumentera inte för tidigt, det blir sällan bra. Argumentera inte tills den andre ger sig, det ger bara kortsiktiga resultat. Kan du övertyga på riktigt blir din sanning den andres sanning. Det låter väldigt enkelt men det viktiga är att ni lär känna varandra, förstår varandra och hittar gemensamma nämnare och samma synvinkel.

Svårt att leva som man lär

Jag vet att det är svårt och jag själv har åkt dit ibland! Ett exempel är hur det privat är svårare då jag lätt handlar i affekt eftersom känslor är inblandade. Är jag exempelvis arg går jag rakt på sak och sprutar lätt ur mig argument och då vet jag hur jag redan har förlorat!

Vilken auktoritet ska jag lyfta?

Jag arbetar mycket med ethos, det vill säga min egna auktoritet för att skapa förtroende för mig själv som person och jag ser till att lyfta rätt saker i rätt sammanhang. När är det exempelvis viktigt att jag är mamma? När är det viktigt att jag jobbat länge med det här? När är det viktigt att lyfta att jag är chef? Det gäller att lyfta rätt saker på ett ödmjukt sätt vid rätt tillfälle. Ingen gillar skryt eller översittare. Och vill du övertyga vill du bli omtyckt!

Du kan också låna ethos i olika sammanhang. Det vill säga lämna en referens till en person med starkt ethos för att någon ska bli påverkad av just dig. Exempelvis “Vår VD och jag är överens om att...”.

Varför ska någon bli påverkad av dig?

Varför är du ett bättre val än någon annan? För att det ska kännas lite bättre! De flesta i samma bransch kan ungefär samma saker men det som skiljer er åt är vilken känsla just du skapar. Lägg därför energi på känslan. Många som planerar kundmöten förbereder vad deltagarna ska veta och tycka, gör inte bara det. Planera även efter vad du vill att de ska känna och hur du ska få dem att känna detta. Självklart är det en konkurrensfördel att någon kan eller förstår något mer eller har arbetat längre men om de ska bli övertygade av dig bör du lägga fokus på känslan av att arbeta med just dig.

Det handlar om att skapa en positiv känsla med kroppspråket, att vara närvarande och bekräfta personen du möter. Det är med den känslomässiga delen du kan skapa mest skillnad. Ju mer du visar desto mer visar andra!

Våga vara tyst

Annat som kan upplevas svårt är att också våga vara tyst, lyssna och vänta innan du argumenterar. Det du måste komma ihåg då är att det innebär inte att du förlorar, tvärtom. Folk lyssnar inte alltid på den som pratar mest.

Vad är det roligaste med retorik?

Det roligaste är att uppleva faktisk skillnad, och att det inte bara är jag och personen som nyttjar retorik själv som upplever det utan även folk runt omkring. En del jobbar mer med sin personlighet, andra jobbar med sitt beteende eller uttryckssätt och andra jobbar med sin struktur eller medvetenhet. Att kunna påvisa, bevisa och se skillnad är det roligaste.

Jag ska föreläsa. Vad ska jag tänka på?

Ta kommando direkt! Så fort du stiger upp på en scen växer funderingar och tankar om dig. Lägg energi på inledningen och se till att få kontakt med din publik. Bjud gärna dig på dig själv genom att börja med en liten "story", för att väcka välvilja och skapa kontakt. Lär dig dina första meningar utantill för blir du nervös är det bara att trycka på din autopilot.

Satsa på att hitta gemensamma nämnare med publiken. Le mycket. Om du säger att det är kul att vara där måste du le och inte se ut som att du vill skjuta dig själv.

Ju fler människor i publiken desto mer måste du förstärka dig själv, både prata högre och överdriva ditt kroppsspråk och din mimik. Det krävs för att du ska nå fram. Det kanske känns konstigt att överdriva för egen del men jag lovar att det inte upplevs överdrivet hos publiken.

Det största hotet mot uppmärksamhet är det monotona

Det viktigaste av allt är variation. Se till att få in variation i allt - kroppsspråk, tempo, mimik, styrkan i rösten och materialet. Allt du kan variera ska du variera. Det största hotet mot uppmärksamhet är det monotona. Variantion gör skillnad.

Struktur är också viktigt. Du behöver en inledning och ett avslut som knyter an.

Din Powerpoint-presentation ska förstärka ditt budskap. Inte slåss om uppmärksamheten.

Tänk också på att om du har hjälpmedel att den förstärker dig och budskapet - den ska inte vara din presentation. Du vill inte att ditt eget material ska slåss med dig om uppmärksamheten.

Ha gärna ett manus med stolpar om det du vill prata om för att inte tappa bort dig men ha det inte på din Powerpoint-presentation. Använd gärna bilder i stället!

Glöm inte heller att uppmuntra och berömma dig själv efteråt! Vi har alltid megafokus på att se det vi kan förbättra och glömmer att stärka oss själva - särskilt kvinnor, tyvärr! Tänk gärna ut minst tre saker som du gjorde bra och klappa dig själv på axeln. Sen kan du titta på vad du kan förbättra till nästa gång.

Slutligen, öva, öva och öva!

Jag ska utbilda. Vad ska jag tänka på?

Det är skillnad på att föreläsa och att utbilda. Du är en ledare i båda fallen men när du föreläser är det fokus på att hålla uppmärksamheten och en form av envägskommunikation. När du utbildar handlar det om att få din grupp att göra, träna, testa och reflektera. Du ska vara deras förebild och du ska lägga fokus på deras eget lärande. Det är en utmaning att våga lägga fokus på gruppen men det handlar om att lära er tillsammans, att handleda och skapa lärande situationer.

Jag ska sälja. Vad ska jag tänka på?

Tänk på er relation och vilken känsla du vill skapa. Återigen - du behöver känna din målgrupp. Ta reda på så mycket du kan om din kund, visa intresse, lägg fokus på kundens behov, var öppen och ställ frågor. Lyssna aktivt och få kunden att berätta vad de behöver. Inte vad du tycker att de behöver. Kunden måste få känna sig viktig och känna ett förtroende för dig. Använd dig gärna av ethos-argument i form av referenscase och andra kunder med stark auktoritet. Bevisen kommer att tala för sig!

Jag arbetar med kommunikation i sociala medier. Vad ska jag tänka på?

Rent språkligt gäller det att tänka och tala på människors vis så att alla förstår. Använd dig gärna av ett personligt språk men inte talspråk, det är skillnad på dessa två. Jobba med dialog, känsla och budskap. Visa människan bakom och gå rakt på sak. I sociala medier har vi ett kortare utrymme och vi slåss om uppmärksamheten. Här gäller det att vara kort, konkret och personlig!

Jag arbetar som ledare. Vad ska jag tänka på?

I det här fallet handlar det i första hand om att du måste förstå ditt eget uppdrag. Du behöver förstå varför du ska bidra till affären och hur du ska leda, driva och påverka människor mot den gemensamma affären. Du måste också vara tydlig med vilka verktyg ni kan nå dit.

Grunden inom ledarskap och kommunikation är att jobba med beteenden och konsekvenserna av det. Det är lätt att skicka olika signaler och instruktioner men du måste också ha tid för att följa upp dina medarbetares beteenden, ge feedback eller beröm. Din uppföljning måste synas och ska märkas för att du ska kunna påverka medarbetarnas beteenden. Därför bör ditt fokus ligga just på uppföljning och konsekvenser.

Vilka slutgiltiga tips vill du ge till den som ska ge sig an retorik för första gången på exempelvis ett möte?

Återigen, vad vill du få ut av mötet? Vad ska mötesdeltagarna känna under och efter mötet? Hur vill du att de ska uppleva dig som person och vad ska de säga om dig när de har gått därifrån? Bygg kommunikationen på detta och återigen, lägg fokus på att lära känna din målgrupp!

Tack Ami!

Tack själv!

Hur kan man nå dig om man vill kontakta dig?

Via ami.hemviken@mindset.se. Svarar gärna på frågor! Se mindset.se för mer information om våra effektiva utbildningar.

Liknande artiklar

Hur utför jag en lyckad föreläsning?

Hur hanterar du stress och förbereder dig inför en föreläsning?

Tips och råd till dig som är nervös inför din föreläsning

 

Jeanette Tyrgrim

Jeanette Tyrgrim

jeanette.tyrgrim@ackebrink.se

Kommentera gärna!

Vi modererar kommentarsfältet på vardagar mellan 09:00 - 16:00.

Se vår policy för sociala medier