Meny

"För mig är coachande ledarskap att styra och leda utan att det märks så mycket"

Vad är coachande ledarskap för dig?

Det finns olika ledarstilar och kännedomen samt åsikterna om dessa går isär. En del ser coachande ledarskap som småmysigt ledande där “allt får gå” och en del tror att det handlar om personlighetstester och anpassning av sitt ledarskap.

"För mig är coachande ledarskap att styra och leda utan att det märks så mycket"

Magnus Tyrgrim, ägare av Ackebrink, reder ut begreppet och berättar om sin syn på coachande ledarskap, att ta fram gemensamma lösningar för att styra mot gemensamma mål och hans fokus på att lyfta den enskilda individen för gruppens bästa.

Vad är cochande ledarskap för dig?

För mig handlar det om att hjälpa min grupp att lära sig att stå på sina egna ben och att de ska se sin egen talang och väg. Jag tror inte på personlighetstester och att komponera mina grupper och att anpassa mitt ledarskap efter det. Jag baserar allt på individnivå och jobbar med fingertoppkänsla. Coachande ledarskap handlar om att situations- och individanpassa. Vad du gör är det du får. Det du får är det du gör. Det gäller att göra det bästa av det.

Flera dimensioner på ledarskap

För mig finns det flera dimensioner på ledarskap. Dels handlar det om vad jag vill uppnå ur ett slags gemensamt perspektiv för att vi alla ska arbeta för samma mål. Vi ska alla bli en del av allas gemensamma övertygelse att vi kan och vill nå detta mål.  Om målen sätts upp av någon annan, vilket givetvis händer ibland, blir ledarskapet en större utmaning. Då gäller det först att själv tro på målet och sedan kommunicera detta på individnivå för att tillsammans ta reda på och bestämma hur vi kan och vill nå detta mål.

Samma budskap behöver kommuniceras på olika sätt eftersom budskap tas emot på olika sätt av olika människor. Jag jobbar med att få alla att hjälpa till att driva mot samma mål. Jag vill få alla att känna “jag vill och jag kan”. Hur jag sedan gör det är situation- och individanpassat.

Coacha fram individens egna förmåga

Dels handlar det också om att coacha fram individens egna förmåga och tro på att ta fram det allra bästa utifrån de egna förutsättningarna. Att vi alla med vår inneboende kraft kan ta fram det allra bästa av oss själva.

Jag vill aldrig tvinga eller förhandla mig fram

För mig är ledarskap också att styra och leda utan att det märks så mycket. Jag tycker inte om situationer där jag måste tvinga eller förhandla mig fram till saker. Även om jag är ansvarig för företaget vill jag ha möjlighet att delegera så mycket som möjligt även om besluten ligger hos mig. Jag vill att alla som gruppmedlemmar lär sig att förstå varför och vad de själva kan bidra med för att nå våra mål istället för att pressa andra att nå mål de själva inte förstår eller tror på.

Coachande ledarskap och tillit

“They wanna know that you care before they care about what you know”

…var det en känd idrottspsykolog som sade. Det här citatet är mitt rättesnöre. På svenska: De måste veta att du bryr dig innan de bryr sig om vad du kan. Jag vill ständigt visa deltagande i allt. För mig handlar coachande ledarskap mycket om att vara empatisk, deltagande och närvarande med alla jag arbetar med. Jag behöver inte vara personlig men jag behöver vara deltagande och visa att jag bryr sig om dem. Mina medarbetare måste känna tillit till mig.

Vi måste lita på varandra

Precis som jag litar på mina medarbetare vill jag att de ska lita på mig. Om vi inte litar på varandra går det inte coacha varandra. Det är svårt att ta råd från någon du inte tror på eller litar på. Ni behöver inte tycka om varandra men du behöver lita på att den personen du tar råd från kan något och bidrar med något.

Coachande ledarskap vs traditionell ledarskap

Traditionell ledarskap handlar mycket om att du som chef bestämmer över vad som ska göras, hur målen ska se ut och sedan berättar detta. Ibland bara på ett papper. “Det här är vad som ska uppnås i år!”. Sen följer de upp detta kanske per kvartal, halvår eller år. Alldeles för sällan enligt mig.

Coachande ledarskap handlar om att följa upp så ofta som möjligt, helst varje dag. Tätare och baserat på individen och dess förutsättningar som i det stora hela blir för lagets bästa. Coachande ledarskap handlar om att se helheten hos individen och gruppen.

Vad är det viktigaste med coachande ledarskap?

Det viktigaste är att låta det ta tid. Det är alltid där det brister. Coachande ledarskap är ett heltidsjobb. Det handlar om att involvera alla och få alla att tro på det vi gör tillsammans. Jag kan inte tvinga fram något ur en grupp människor. Det kan handla om att jag behöver locka, springa bakom eller först. Någon kanske behöver övertygas, en annan kanske behöver stöd eller hjälp med självförtroendet. Det är det som är coachande ledarskap – jag försöker se varje individs behov just där och då. Jag vill locka fram det bästa ur en person för att få hen att tro och bli övertygad om att hen kan klara av sitt syfte för att nå våra gemensamma mål.

Vilka svårigheter har du stött på som ledare?

Allt du kan föreställa dig! Allt från att ha en högre chef som själv inte arbetar med coachande ledarskap, som bara ser till sitt bästa och sin egen nytta just där och då, till att inte nå de mål jag och de jag arbetat med inte har nått trots att vi alla har gjort vårt bästa.

Andra svårigheter jag råkat ut för är när ledarskapet har tagit så mycket tid rent operativt att jag i slutändan inte hunnit vara den coachande ledare jag ville vara för de personer jag från början hade med mig. När det händer blir det en stor risk för att tappa den gruppen och det här har varit svårt både som anställd och nu som egen företagare. Tillit och pålitlighet är också något vi alla ständigt måste arbeta med.

Vad är det roligaste med att arbeta med coachande ledarskap

Det allra roligaste är när jag själv ser potential hos en person som den personen ännu inte har utforskat, och personen upptäcker det sedan själv efter ett par år. De flesta arbetar inte så länge på ett och samma ställe nu för tiden men om jag arbetar tillsammans med en person under några år försöker jag att locka fram den talangen och låta den utvecklas över åren. Det är jättekul när den personen plötsligt utbrister “Jäklar! Det här bemästrar jag ju nu!” – det är bland de roligaste.

Det är som när jag har utbildat. Det roligaste är när jag första året haft studenter som är helt hopplösa men sen hör av sig efter några år och säger “Jag lärde mig verkligen något av det där! Jag använder det varje dag, tack!”. Det är faktiskt riktigt roligt!

I övrigt är det interaktionen med andra människor jag uppskattar. Det bästa är att det är roligt att gå till jobbet, att mötas av nyfikna människor som jag delar samma värderingar med och att vi alla arbetar för gemensamma mål.

Vilka råd skulle du ge till andra som arbetar med coachande ledarskap

Det finns en skillnad inom exempelvis idrottsvärlden och näringslivet. Inom idrotten utses en coach eller en chefstränare som endast coachar och ser till att varje enskild individ och laget tillsammans gör sitt bästa och lär sig nya saker.

I näringslivet blir du chef om du är riktigt bra på en sak. Inte alltid men ofta. Är du exempelvis en bra säljare blir du säljchef eller är du en bra tekniker blir du teknisk chef. Har du kommit in i en chefsposition genom detta sätt är det svårare för dig att coacha dina medarbetare för då har du kommit in i den rollen för att du är duktig på det du gör. En viktig del av att vara en ledare är att  vara bra på att lyssna och förklara. Dels lyssna på vad dina medarbetare tror att ni kan göra tillsammans men också arbeta med att övertyga om att detta kan vi göra tillsammans.

Individ- och situationsanpassat ledarskap

Du bör också se varje enskild individ, lyssna, betrakta och förstå och lotsa er tillammans genom svårigheter eller ge beröm när det går bra. Det här tar mycket mer tid än vad man kan tro och det är ett heltidsjobb. Coachande ledarskap handlar om att lyssna och övertyga än om att övertala. Övertala är en helt annan sak.

Du måste också lära dig att se sammanhang mellan individer för att få ut den maximala nyttan mellan dem och detta är svårare ju spretigare grupp du arbetar med då alla är olika som individer. Med ett stort företag blir det större spännvid och svårare att hitta summan av helheten.

Ni måste också våga lita på varandra. Att våga lita på att det alltid finns något bra hos alla. Coachande ledarskap tar också mycket tid. Du som arbetar med coachande ledarskap måste se att det är jobbet och inget annat.

Bär med dig följande punkter:

- Våga känna

- Våga fatta beslut med magen

- Låt allting ta tid

- Utvärdera med täta intervaller

- Ha en långsiktig plan för varje medarbetare och låt den växa och ändras med tiden. Det handlar om människor och människors målsättningar växlar över tid

Passar coachande ledarskap för alla?

Coachande ledarskap är en av flera ledarstilar och passar inte för alla, enligt mig. En del behöver “bara” vara specialister på det de gör. Alla har sin typ av personlighet och som ledare behöver du hitta din stil om inte just det coachande känns rätt. Det är bara att titta på olika ledare för olika lag inom idrotter. Vissa har ledare som skriker “gör si, gör så” och det kan ändå gå bra för dem. Det är det de grupperna är anpassade och vana vid. Andra bygger mer långsiktigt för att få med alla att styra mot ett gemensamt mål. Detta tar såklart mer tid om det är rotation i gruppen men det är inte omöjligt.

Coachande ledarskap kräver sin personlighet för att klara av det. Det finns en koppling mellan uppväxt, medfödd talang, typ av arbete och naturligtvis utbildning. Det kräver också en personlighet som kan retorik och har förmågan att se olika perspektiv.

Tack Magnus!

Vad är coachande ledarskap för dig och hur arbetar du med det? Vad är ledarskap för dig? Kommentera här eller på Facebook, mejla eller twittra in dina åsikter!

Anna Visuri

info@ackebrink.se

Kommentera gärna!

Vi modererar kommentarsfältet på vardagar mellan 09:00 - 16:00.

Se vår policy för sociala medier